Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 46 sản phẩm trong VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG
Vách ngăn di động VNDD07
Mã: VNDD07

Vách ngăn di động VERNEER VNDD07 Vách ngăn di động (folding partition)hoặc (movingable patition) được trượt trên hệ thống ray bi nhựa đúc nhập khẩu trực tiếp

Vách ngăn di động VNDD06
Mã: VNDD06

Vách ngăn di động Laminate VNDD06: Vách ngăn di động  với hệ thống ray bi trượt và bề mặt nhiều chất liệu khác nhau tạo ra những không gian mở mang phong cách

Vách ngăn di động VNDD05
Mã: VNDD05

Vách ngăn vệ sinh VNDD05 Vách ngăn di động với hệ thống ray bi trượt và bề mặt nhiều chất liệu khác nhau tạo ra những không gian mở mang phong cách hiện

Vách ngăn di động VNDD04
Mã: VNDD04

Vách ngăn di động Laminate VNDD04: Vách ngăn di động với hệ thống ray bi trượt và bề mặt nhiều chất liệu khác nhau tạo ra những không gian mở mang phong cách

Vách ngăn di động VNDD03
Mã: VNDD03

Vách ngăn di động Laminate VNN03  Vách ngăn di động với hệ thống ray bi trượt và bề mặt nhiều chất liệu khác nhau tạo ra những không gian mở mang phong cách

Vách ngăn di động VNDD02
Mã: VNDD02

Vách ngăn di động phủ vernner VNDD02 Kiểu dáng: + Vách ngăn 2 mặt dày 60mm. + Khung xương gỗ 600x600mm đan xương. + Lớp bề mặt phủ Veneer dày 3 cm Kích thước: Tùy

Vách ngăn di động VNDD01
Mã: VNDD01

Vách ngăn di động mặt phủ Laminate VNDD01 Vách ngăn di động  (folding partition)hoặc (movingable patition) được trượt trên hệ thống ray bi nhựa đúc nhập khẩu

Vách ngăn gỗ VN01
Mã: VN01

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VN01 Mã sản phẩm   : VN01 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ Verneer VNV06
Mã: VNV06

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VNV06 Mã sản phẩm   : VNV06 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ Verneer VNV05
Mã: VNV05

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VNV05 Mã sản phẩm   : VNV05 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ Verneer VNV04
Mã: VNV04

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VNV04 Mã sản phẩm   : VNV04 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ Verneer VNV03
Mã: VNV03

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VNV03 Mã sản phẩm   : VNN03 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ Verneer VNV02
Mã: VNV02

Vách ngăn gỗ Verneer VNV02 Mã sản phẩm   : VNV02 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ verneer lõi

Vách ngăn gỗ Verneer VNV01
Mã: VNV01

Vách ngăn gỗ Verneer văn phòng VNV01 Mã sản phẩm   : VNV01 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng        : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ VNG07
Mã: VNG07

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG07 Mã sản phẩm   : VNG07 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ công

Vách ngăn gỗ VNG08
Mã: VNG08

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG08 Mã sản phẩm   : VNG08 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG09
Mã: VNG09

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG09 Mã sản phẩm   : VNG09 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ văn

Vách ngăn gỗ VNG12
Mã: VNG12

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG12 Mã sản phẩm   : VNG12 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ văn

Vách ngăn gỗ VNG11
Mã: VNG11

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG11 Mã sản phẩm    : VNG11 Kích thước       :  Đơn vị tính m2 Chất liệu           : Gỗ Kiểu Dáng         : - Vách ngăn gỗ

Vách ngăn gỗ VNG10
Mã: VNG10

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG10  Mã sản phẩm   : VNG10 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : -  Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG06
Mã: VNG06

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG06 Mã sản phẩm   : VNG06 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG05
Mã: VNG05

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG05 Mã sản phẩm   : VNG05 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG04
Mã: VNG04

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG04 Mã sản phẩm   : VNG04 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG03
Mã: VNG03

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG03 Mã sản phẩm   : VNG03 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ văn

Vách ngăn gỗ VNG02
Mã: VNG02

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG02 Mã sản phẩm   : VNG02 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : Gỗ Kiểu Dáng       : - Vách ngăn gỗ Công

Vách ngăn gỗ VNG01
Mã: VNG01

Vách ngăn gỗ văn phòng VNG01 Mã sản phẩm   : VNG01 Kích thước      : tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng        : - Vách ngăn

Vách ngăn nỉ kính VNNK04
Mã: VNNK04

Vách ngăn kính văn phòng VNNK04 Mã sản phẩm   : VNK04 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : nỉ kính Kiểu Dáng        : - Vách ngăn văn

Vách ngăn nỉ kính VNNK03
Mã: VNNK03

Vách ngăn kính văn phòng VNNK03 Mã sản phẩm   : VNK03 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : nỉ kính Kiểu Dáng        : - Vách ngăn văn

Vách ngăn nỉ kính VNNK02
Mã: VNNK02

Vách ngăn kính văn phòng VNNK02 Mã sản phẩm   : VNK02 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : nỉ kính Kiểu Dáng        : - Vách ngăn văn

Vách ngăn nỉ kính VNNK01
Mã: VNNK01

Vách ngăn kính văn phòng VNNK01 Mã sản phẩm   : VNK01 Kích thước      :  Đơn vị tính m2 Chất liệu          : nỉ kính Kiểu Dáng        : - Vách ngăn văn

Vách ngăn nỉ VNN16
Mã: VNN16

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN16 Mã sản phẩm   : VNN16 Kích thước      :  Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu Dáng       :  - Vách ngăn văn

Vách ngăn nỉ VNN14
Mã: VNN14

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN14 Mã sản phẩm   : VNN14 Kích thước      :  Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng        : + Vách ngăn khung nhôm

Vách ngăn nỉ VNN13
Mã: VNN13

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN13 Mã sản phẩm   : VNN13 Kích thước      :  Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng        : + Vách ngăn khung nhôm

Vách ngăn nỉ VNN10
Mã: VNN10

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN10 Mã sản phẩm   : VNN10 Kích thước      :  Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu Dáng       : + Vách ngăn nỉ khung

Vách ngăn nỉ VNN09
Mã: VNN09

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN09 Mã sản phẩm   : VNN09 Kích thước      :  Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng        : + Vách ngăn khung nhôm

Vách ngăn nỉ VNN08
Mã: VNN08

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN08 Mã sản phẩm   : VNN08 Kích thước      : Tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng        : + Vách

Vách ngăn nỉ kính VNN15
Mã: VNN15

Vách ngăn nỉ kính văn phòng VNN15 Mã sản phẩm   : VNn15 Kích thước      : Tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải - kính Kiểu dáng       

Vách ngăn nỉ VNN12
Mã: VNN12

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN12 Mã sản phẩm   : VNN12 Kích thước      : Tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu Dáng:  - Vách ngăn nỉ

Vách ngăn nỉ kính VNN11
Mã: VNN11

Vách ngăn văn phòng nỉ kính VNN11 Mã sản phẩm   : VNN11 Kích thước      : Tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng: - Vách ngăn

Vách ngăn nỉ VNN07
Mã: VNN07

Vách ngăn nỉ văn phòng VNN07 Mã sản phẩm   : VNN07 Kích thước      : Tính theo m2 Chất liệu          : Vải - vải hoặc vải Kiểu dáng: - Vách ngăn văn