TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG

Mã: MCF2

Tủ hồ sơ di động tay đẩy gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động và tạo thành 5 tầng để tài liệu.

Trong đó giá đơn cố định và giá đơn di động có 1 khoang, giá kép di động có 2 mặt để tài liệu.

Giá lắp 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng.

KT: W2000 x D1200 x H2115 mm

Nhập số điện thoại để nhận giá tốt    Mã: MCF2 Danh mục:
    0901.550.668
    Liên hệ