Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 171 sản phẩm trong TỦ SẮT
Tủ hồ sơ thấp TU06
Mã: TU06

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06 Mã sản phẩm   :  TU06 Kích thước  :  W915 x D450 x H950 mm Chất liệu      : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh điện Xuất xứ  

Tủ hồ sơ sắt TU982-3KD
Mã: TU982-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU982-3KD  Mã sản phẩm  : TU982-3KD  Kích thước      : W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 6 khoang Hòa Phát T982-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU981-3KD
Mã: TU981-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU981-3KD  Mã sản phẩm  :   TU981-3KD  Kích thước      :   W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 3 khoang Hòa Phát T981-3KD

Tủ hồ sơ TU12NKD
Mã: TU12NKD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12NKD Mã sản phẩm   : TU12NKD Kích thước      : W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu           : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ    

Tủ hồ sơ TU12AD
Mã: TU12AD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12AD Mã sản phẩm   : TU12AD Kích thước   :  W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu     : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ       : Sản

Tủ hồ sơ TU12D
Mã: TU12D

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12D Mã sản phẩm   : TU12D Kích thước      : W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu           : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ        

Tủ hồ sơ sắt TU09K3GD
Mã: TU09K3GD

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3GD Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3GD Màu sắc   :  Ghi Kích thước  :  

Tủ hồ sơ TU09K7D
Mã: TU09K7D

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K7D  Mã sản phẩm   : TU09K7D Màu sắc            : Xám Kích thước      : Tủ : W1367 x D450 x H1830 mm Chất liệu           : 

Tủ hồ sơ TU09K6D
Mã: TU09K6D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K6D  Mã sản phẩm   : TU09K6D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ

Tủ hồ sơ TU09K4D
Mã: TU09K4D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K4D  Mã sản phẩm   : TU09K4D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09K3D
Mã: TU09K3D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K3D : Mã sản phẩm   : TU09K3D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x H1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09K2D
Mã: TU09K2D

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K2D Mã sản phẩm   : TU09K2D Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09D
Mã: TU09D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09D  Mã sản phẩm   : TU09D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W915 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt

Tủ hồ sơ thấp TU06BD
Mã: TU06BD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06BD  Mã sản phẩm   : TU06BD Kích thước      : W915 x D450 x H915 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh điện

Tủ hồ sơ thấp TU06AD
Mã: TU06AD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06AD  Mã sản phẩm   : TU06AD Kích thước      :  W915 x D450 x H915 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh

Tủ hồ sơ sắt TU09K3CK
Mã: TU09K3CK

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3CK  Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3CK Màu sắc           :  Ghi Kích

Tủ hồ sơ sắt TU09K3BCK
Mã: TU09K3B, TU09K3BCK

Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K3BCK : Mã sản phẩm   : TU09K3BCK (mã cũ TU09K3B)  Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1015 x

Tủ hồ sơ di động MCF3K3
Mã: MCF3K3

Tủ hồ sơ động Hòa Phát   MCF3K3 Mã sản phẩm   : MCF3K3 Kích thước       : W3000 x D1150 x H1920 mm Chất liệu          : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Xuất

Tủ hồ sơ di động MCF3K2
Mã: MCF3K2

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát  MCF3K2 Mã sản phẩm   : MCF3K2 Kích thước       : W3000 x D1150 x H1920 mm Chất liệu          : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Xuất

Tủ hồ sơ di động MCF2
Mã: MCF2

Tủ Hồ Sơ Di Động Hòa Phát MCF2 Mã sản phẩm   : MCF2 Kích thước       :  W2000 x D1200 x H2115 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Xuất

Tủ hồ sơ di động MCF1
Mã: MCF1

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF1 Mã sản phẩm   :  MCF1   Kích thước      :  W3000 x D2140 x H2115 mm   Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp  

Tủ tài liệu ghép TU118GD
Mã: TU118GD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118GD Mã sản phẩm   : TU118GD Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W1180 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D488 x H3 mm Chất

Tủ tài liệu ghép TU88GD
Mã: TU88GD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88GD Mã sản phẩm   : TU88GD Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W880 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D488 x H3 mm Chất liệu

Tủ tài liệu ghép TU88SD
Mã: TU88SD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88SD Mã sản phẩm   : TU88SD Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           : Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118S
Mã: TU118S

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118S Mã sản phẩm   : TU118S Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ sắt

Tủ tài liệu ghép TU118G
Mã: TU118G, TU118GCK

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118G Mã sản phẩm   : TU118G, TU118GCK Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W1180 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D492 x H3

Tủ tài liệu ghép TU118-21D
Mã: TU118-21D

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-21D : Mã sản phẩm   : TU118-21D Màu sắc           : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118-12D
Mã: TU118-12D

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-12D : Mã sản phẩm   : TU118-12D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118-7DB
Mã: TU118-7DB

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-7DB Mã sản phẩm   : TU118-7DB Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118-7D
Mã: TU118-7D

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-7D : Mã sản phẩm   : TU118-7D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118-4D
Mã: 2.648.250

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-4D Mã sản phẩm   : TU118-4D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU88S
Mã: TU88S

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88S Mã sản phẩm   : TU88S Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           : Tủ ghép TU88S

Tủ tài liệu ghép TU88G
Mã: TU88G, TU88GCK

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88G Mã sản phẩm   : TU88G, TU88GCK Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W880 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D342 x H3 mm Chất

Tủ tài liệu ghép TU88-7DB
Mã: TU88-7DB

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88-7DB : Mã sản phẩm   : TU88-7DB Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU88-7D
Mã: TU88-7D

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88-7D : Mã sản phẩm   : TU88-7D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu ghép TU88-4D
Mã: TU88-4D

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88-4D Mã sản phẩm   : TU88-4D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ sắt

Tủ tài liệu ghép TU118GD
Mã: TU118GD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118GD Mã sản phẩm   : TU118GD Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W1180 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D488 x H3 mm Chất

Tủ tài liệu ghép TU88GD
Mã: TU88GD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88GD Mã sản phẩm   : TU88GD Màu sắc            : Ghi Kích thước      :  W880 x D407 x 915 mm - KT kính : W734 x D488 x H3 mm Chất liệu

Tủ tài liệu ghép TU88SD
Mã: TU88SD

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU88SD Mã sản phẩm   : TU88SD Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W880 x D407 x 915 mm Chất liệu           : Tủ

Tủ tài liệu ghép TU118S
Mã: TU118S

Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118S Mã sản phẩm   : TU118S Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1180 x D407 x 915 mm Chất liệu           :  Tủ sắt