Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 38 sản phẩm trong Tủ Phụ Ghép Bàn
Tủ phụ sắt TUTP01D
Mã: TUTP01D, TP01D

Tủ phụ bằng sắt Hòa Phát TUTP01D Mã sản phẩm   : TUTP01D Kích thước   : W1100 x D450 x H660 mm Chất liệu    : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ      : Sản

Tủ phụ di động HRTP02BX
Mã: HRTP02BX

Tủ phụ di động Hòa Phát Royal HRTP02BX Mã sản phẩm   : HRTP02BX Kích thước       :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu         : Tủ gỗ  giám đốc HRTP02BX

Tủ phụ di động HRTP01BX
Mã: HRTP01BX

Tủ phụ di động gỗ Hòa Phát Royal HRTP01BX Mã sản phẩm   : HRTP01BX Kích thước    :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao

Tủ phụ di động TP06H1
Mã: TP06H1

Tủ phụ di động Hòa Phát sơn PU TP06H1 Mã sản phẩm    : TP06H1 Kích thước    :  W1200 x D400 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao

Tủ phụ TPVM3
Mã: TPVM3

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM3 Mã sản phẩm   : TPVM3 Kích thước   :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ c ông nghiệp Melamine và Veneer cao cấp

Tủ phụ TPVM2
Mã: TPVM2

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM2 Mã sản phẩm  : TPVM2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Melamine kết hợp Veneer cao

Tủ phụ TPVM1
Mã: TPVM1

Tủ phụ di động Hòa Phát gỗ Veneer TPVM1 Mã sản phẩm   : TPVM1 Kích thước       :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp Melamine và Veneer

Tủ phụ TP06H2
Mã: TP06H2

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP06H2 Mã sản phẩm    : TP06H2 Kích thước     :  W1200 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ LUXTP02BX
Mã: LUXTP02BX

Tủ phụ Hòa Phát LUXTP02BX Mã sản phẩm       : LUXTP02BX Kích thước           : W1200 x D400 x H610mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp Melamine

Tủ phụ TPV3
Mã: TPV3

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV3 Mã sản phẩm   : TPV3 Kích thước    :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng    : 

Tủ phụ TPV2
Mã: TPV2

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV2 Mã sản phẩm   : TPV2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ TPV1
Mã: TPV1

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV1 Mã sản phẩm    : TPV1 Kích thước       :   W1200 x D440 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ TP05
Mã: TP05

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP05 Mã sản phẩm       : TP05 Kích thước           : W1400 x D420 x H670mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP04
Mã: TP04

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP04 Mã sản phẩm    : TP04 Kích thước    :  W1400 x D400 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ TP03
Mã: TP03

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP03 Mã sản phẩm       : TP03 Kích thước           : W1400 x D420 x H760mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP02
Mã: TP02

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP02 Mã sản phẩm   : TP02 Kích thước    :  W1400 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng  

Tủ phụ TP01
Mã: TP01

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP01 Mã sản phẩm    : TP01 Kích thước    : W1400 x D400 x H760mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ HRTP02
Mã: HRTP02

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02 Mã sản phẩm    : HRTP02 Kích thước   :  W1200 x D400 x H627mm Chất liệu   : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ HRTP01
Mã: HRTP01

Tủ phụ Hòa Phát HRTP01 Mã sản phẩm       : HRTP01 Kích thước           : W1200 x D400 x H627mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp phủ

Tủ phụ sắt TUTP01D
Mã: TUTP01D, TP01D

Tủ phụ bằng sắt Hòa Phát TUTP01D Mã sản phẩm   : TUTP01D Kích thước   : W1100 x D450 x H660 mm Chất liệu    : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ      : Sản

Tủ phụ di động HRTP02BX
Mã: HRTP02BX

Tủ phụ di động Hòa Phát Royal HRTP02BX Mã sản phẩm   : HRTP02BX Kích thước       :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu         : Tủ gỗ  giám đốc HRTP02BX

Tủ phụ di động HRTP01BX
Mã: HRTP01BX

Tủ phụ di động gỗ Hòa Phát Royal HRTP01BX Mã sản phẩm   : HRTP01BX Kích thước    :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao

Tủ phụ di động TP06H1
Mã: TP06H1

Tủ phụ di động Hòa Phát sơn PU TP06H1 Mã sản phẩm    : TP06H1 Kích thước    :  W1200 x D400 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao

Tủ phụ TPVM3
Mã: TPVM3

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM3 Mã sản phẩm   : TPVM3 Kích thước   :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ c ông nghiệp Melamine và Veneer cao cấp

Tủ phụ TPVM2
Mã: TPVM2

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM2 Mã sản phẩm  : TPVM2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Melamine kết hợp Veneer cao

Tủ phụ TPVM1
Mã: TPVM1

Tủ phụ di động Hòa Phát gỗ Veneer TPVM1 Mã sản phẩm   : TPVM1 Kích thước       :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp Melamine và Veneer

Tủ phụ TP06H2
Mã: TP06H2

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP06H2 Mã sản phẩm    : TP06H2 Kích thước     :  W1200 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ LUXTP02BX
Mã: LUXTP02BX

Tủ phụ Hòa Phát LUXTP02BX Mã sản phẩm       : LUXTP02BX Kích thước           : W1200 x D400 x H610mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp Melamine

Tủ phụ TPV3
Mã: TPV3

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV3 Mã sản phẩm   : TPV3 Kích thước    :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng    : 

Tủ phụ TPV2
Mã: TPV2

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV2 Mã sản phẩm   : TPV2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ TPV1
Mã: TPV1

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV1 Mã sản phẩm    : TPV1 Kích thước       :   W1200 x D440 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ TP05
Mã: TP05

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP05 Mã sản phẩm       : TP05 Kích thước           : W1400 x D420 x H670mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP04
Mã: TP04

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP04 Mã sản phẩm    : TP04 Kích thước    :  W1400 x D400 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ TP03
Mã: TP03

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP03 Mã sản phẩm       : TP03 Kích thước           : W1400 x D420 x H760mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP02
Mã: TP02

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP02 Mã sản phẩm   : TP02 Kích thước    :  W1400 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng  

Tủ phụ TP01
Mã: TP01

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP01 Mã sản phẩm    : TP01 Kích thước    : W1400 x D400 x H760mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ HRTP02
Mã: HRTP02

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02 Mã sản phẩm    : HRTP02 Kích thước   :  W1200 x D400 x H627mm Chất liệu   : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ HRTP01
Mã: HRTP01

Tủ phụ Hòa Phát HRTP01 Mã sản phẩm       : HRTP01 Kích thước           : W1200 x D400 x H627mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp phủ