Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 29 sản phẩm trong Tủ Hồ Sơ Sắt
Tủ hồ sơ thấp TU06
Mã: TU06

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06 Mã sản phẩm   :  TU06 Kích thước  :  W915 x D450 x H950 mm Chất liệu      : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh điện Xuất xứ  

Tủ hồ sơ sắt TU982-3KD
Mã: TU982-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU982-3KD  Mã sản phẩm  : TU982-3KD  Kích thước      : W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 6 khoang Hòa Phát T982-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU981-3KD
Mã: TU981-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU981-3KD  Mã sản phẩm  :   TU981-3KD  Kích thước      :   W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 3 khoang Hòa Phát T981-3KD

Tủ hồ sơ TU12NKD
Mã: TU12NKD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12NKD Mã sản phẩm   : TU12NKD Kích thước      : W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu           : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ    

Tủ hồ sơ TU12AD
Mã: TU12AD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12AD Mã sản phẩm   : TU12AD Kích thước   :  W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu     : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ       : Sản

Tủ hồ sơ TU12D
Mã: TU12D

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU12D Mã sản phẩm   : TU12D Kích thước      : W915 x D400 x H1200 mm Chất liệu           : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ        

Tủ hồ sơ sắt TU09K3GD
Mã: TU09K3GD

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3GD Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3GD Màu sắc   :  Ghi Kích thước  :  

Tủ hồ sơ TU09K7D
Mã: TU09K7D

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K7D  Mã sản phẩm   : TU09K7D Màu sắc            : Xám Kích thước      : Tủ : W1367 x D450 x H1830 mm Chất liệu           : 

Tủ hồ sơ TU09K6D
Mã: TU09K6D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K6D  Mã sản phẩm   : TU09K6D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ

Tủ hồ sơ TU09K4D
Mã: TU09K4D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K4D  Mã sản phẩm   : TU09K4D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09K3D
Mã: TU09K3D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K3D : Mã sản phẩm   : TU09K3D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1000 x D450 x H1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09K2D
Mã: TU09K2D

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K2D Mã sản phẩm   : TU09K2D Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Thép sơn

Tủ hồ sơ TU09D
Mã: TU09D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09D  Mã sản phẩm   : TU09D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W915 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt

Tủ hồ sơ thấp TU06BD
Mã: TU06BD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06BD  Mã sản phẩm   : TU06BD Kích thước      : W915 x D450 x H915 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh điện

Tủ hồ sơ thấp TU06AD
Mã: TU06AD

Tủ hồ sơ thấp Hòa Phát TU06AD  Mã sản phẩm   : TU06AD Kích thước      :  W915 x D450 x H915 mm Chất liệu           : Mẫu tủ sắt từ thép sơn tĩnh

Tủ hồ sơ sắt TU09K3CK
Mã: TU09K3CK

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3CK  Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3CK Màu sắc           :  Ghi Kích

Tủ hồ sơ sắt TU09K3BCK
Mã: TU09K3B, TU09K3BCK

Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K3BCK : Mã sản phẩm   : TU09K3BCK (mã cũ TU09K3B)  Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1015 x

Tủ hồ sơ TU09K5D
Mã: TU09K5D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K5D : Mã sản phẩm   : TU09K5D Màu sắc          : Ghi Kích thước       : W1350 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ

Tủ hồ sơ sắt TU982-3KD
Mã: TU982-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU982-3KD  Mã sản phẩm  : TU982-3KD  Kích thước      : W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 6 khoang Hòa Phát T982-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU981-3KD
Mã: TU981-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU981-3KD  Mã sản phẩm  :   TU981-3KD  Kích thước      :   W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 3 khoang Hòa Phát T981-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU09K3GD
Mã: TU09K3GD

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3GD Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3GD Màu sắc   :  Ghi Kích thước  :  

Tủ hồ sơ sắt TU09K3CK
Mã: TU09K3CK

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3CK  Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3CK Màu sắc           :  Ghi Kích

Tủ hồ sơ sắt TU09K3BCK
Mã: TU09K3B, TU09K3BCK

Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K3BCK : Mã sản phẩm   : TU09K3BCK (mã cũ TU09K3B)  Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1015 x

Tủ hồ sơ TU09K5D
Mã: TU09K5D

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K5D : Mã sản phẩm   : TU09K5D Màu sắc          : Ghi Kích thước       : W1350 x D450 x 1830 mm Chất liệu           : Mẫu tủ

Tủ hồ sơ sắt TU982-3KD
Mã: TU982-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU982-3KD  Mã sản phẩm  : TU982-3KD  Kích thước      : W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 6 khoang Hòa Phát T982-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU981-3KD
Mã: TU981-3KD

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU981-3KD  Mã sản phẩm  :   TU981-3KD  Kích thước      :   W915 x D450 x H1830mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Tủ sắt 3 khoang Hòa Phát T981-3KD

Tủ hồ sơ sắt TU09K3GD
Mã: TU09K3GD

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3GD Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3GD Màu sắc   :  Ghi Kích thước  :  

Tủ hồ sơ sắt TU09K3CK
Mã: TU09K3CK

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát TU09K3CK  Tên sản phẩm :  Tủ hồ sơ, tủ tài liệu, tủ sắt Hòa Phát Mã sản phẩm  :  TU09K3CK Màu sắc           :  Ghi Kích

Tủ hồ sơ sắt TU09K3BCK
Mã: TU09K3B, TU09K3BCK

Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K3BCK : Mã sản phẩm   : TU09K3BCK (mã cũ TU09K3B)  Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1000 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1015 x