Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 8 sản phẩm trong Tủ Gỗ Công Nghiệp
Tủ tài liệu gỗ HR1960-4B
Mã: HR1960-4B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1960-4B Mã sản phẩm   : HR1960-4B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      : W1796 x D400 x H1960 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu gỗ HR1960-3B
Mã: HR1960-3B

Tủ tài liệu Hòa Phát HR1960-3B Mã sản phẩm   : HR1960-3B Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W1350 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu gỗ HR1960-2B
Mã: HR1960-2B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1960-2B Mã sản phẩm   : HR1960-2B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      : W900 x D400 x H1960 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu HR1800-2B
Mã: HR1800-2B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1800-2B Mã sản phẩm   : HR1800-2B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      :  W900 x D400 x H1800 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu gỗ HR1960-4B
Mã: HR1960-4B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1960-4B Mã sản phẩm   : HR1960-4B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      : W1796 x D400 x H1960 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu gỗ HR1960-3B
Mã: HR1960-3B

Tủ tài liệu Hòa Phát HR1960-3B Mã sản phẩm   : HR1960-3B Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W1350 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu gỗ HR1960-2B
Mã: HR1960-2B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1960-2B Mã sản phẩm   : HR1960-2B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      : W900 x D400 x H1960 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu HR1800-2B
Mã: HR1800-2B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR1800-2B Mã sản phẩm   : HR1800-2B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      :  W900 x D400 x H1800 mm Chất liệu           :