Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 164 sản phẩm trong TỦ GỖ
Tủ phụ sắt TUTP01D
Mã: TUTP01D, TP01D

Tủ phụ bằng sắt Hòa Phát TUTP01D Mã sản phẩm   : TUTP01D Kích thước   : W1100 x D450 x H660 mm Chất liệu    : Thép sơn tĩnh điện Xuất xứ      : Sản

Tủ phụ di động HRTP02BX
Mã: HRTP02BX

Tủ phụ di động Hòa Phát Royal HRTP02BX Mã sản phẩm   : HRTP02BX Kích thước       :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu         : Tủ gỗ  giám đốc HRTP02BX

Tủ phụ di động HRTP01BX
Mã: HRTP01BX

Tủ phụ di động gỗ Hòa Phát Royal HRTP01BX Mã sản phẩm   : HRTP01BX Kích thước    :  W1200 x D400 x H610mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao

Tủ phụ di động TP06H1
Mã: TP06H1

Tủ phụ di động Hòa Phát sơn PU TP06H1 Mã sản phẩm    : TP06H1 Kích thước    :  W1200 x D400 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao

Tủ phụ TPVM3
Mã: TPVM3

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM3 Mã sản phẩm   : TPVM3 Kích thước   :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ c ông nghiệp Melamine và Veneer cao cấp

Tủ phụ TPVM2
Mã: TPVM2

Tủ phụ Hòa Phát gỗ Veneer TPVM2 Mã sản phẩm  : TPVM2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Melamine kết hợp Veneer cao

Tủ phụ TPVM1
Mã: TPVM1

Tủ phụ di động Hòa Phát gỗ Veneer TPVM1 Mã sản phẩm   : TPVM1 Kích thước       :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu    : Tủ gỗ công nghiệp Melamine và Veneer

Tủ phụ TP06H2
Mã: TP06H2

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP06H2 Mã sản phẩm    : TP06H2 Kích thước     :  W1200 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ LUXTP02BX
Mã: LUXTP02BX

Tủ phụ Hòa Phát LUXTP02BX Mã sản phẩm       : LUXTP02BX Kích thước           : W1200 x D400 x H610mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp Melamine

Tủ phụ TPV3
Mã: TPV3

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV3 Mã sản phẩm   : TPV3 Kích thước    :  W1200 x D440 x H660mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng    : 

Tủ phụ TPV2
Mã: TPV2

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV2 Mã sản phẩm   : TPV2 Kích thước      :  W1600 x D500 x H660mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ TPV1
Mã: TPV1

Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPV1 Mã sản phẩm    : TPV1 Kích thước       :   W1200 x D440 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ TP05
Mã: TP05

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP05 Mã sản phẩm       : TP05 Kích thước           : W1400 x D420 x H670mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP04
Mã: TP04

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP04 Mã sản phẩm    : TP04 Kích thước    :  W1400 x D400 x H660mm Chất liệu       : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu

Tủ phụ TP03
Mã: TP03

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP03 Mã sản phẩm       : TP03 Kích thước           : W1400 x D420 x H760mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ

Tủ phụ TP02
Mã: TP02

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP02 Mã sản phẩm   : TP02 Kích thước    :  W1400 x D400 x H760mm Chất liệu     : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng  

Tủ phụ TP01
Mã: TP01

Tủ phụ Hòa Phát sơn PU TP01 Mã sản phẩm    : TP01 Kích thước    : W1400 x D400 x H760mm Chất liệu      : Tủ gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng

Tủ phụ HRTP02
Mã: HRTP02

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02 Mã sản phẩm    : HRTP02 Kích thước   :  W1200 x D400 x H627mm Chất liệu   : Tủ gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp Kiểu dáng   : 

Tủ phụ HRTP01
Mã: HRTP01

Tủ phụ Hòa Phát HRTP01 Mã sản phẩm       : HRTP01 Kích thước           : W1200 x D400 x H627mm Chất liệu              : Tủ gỗ công nghiệp phủ

Tủ Locker Gỗ TUG24
Mã: TUG24

Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài 24 ngăn TUG24 Mã sản phẩm   : TUG24  Màu sắc           : Vân Gỗ Kích thước       : W1200 x D400 x H1860 mm Chất liệu         

Tủ Locker Gỗ TUG18
Mã: TUG18

Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài 18 ngăn TUG18 Mã sản phẩm   : TUG18  Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước       : W900 x D400 x H1860 mm Chất liệu           :

Tủ Locker Gỗ TUG12
Mã: TUG12

Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài 12 ngăn TUG12 Mã sản phẩm   : TUG12  Màu sắc           : Vân Gỗ Kích thước       : W900 x D400 x H1860 mm Chất liệu           :

Tủ Locker Gỗ TUG09
Mã: TUG09

Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài 9 ngăn TUG09 Mã sản phẩm   : TUG09  Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước       : W900 x D400 x H1860 mm Chất liệu           :

Tủ Tài Liệu HR950-3B
Mã: HR950-3B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HR950-3B Mã sản phẩm   : HR950-3B Màu sắc            : Vân gỗ Kích thước      : W1800 x D400 x H950 mm Chất liệu         

Tủ tài liệu HP1960-3BK
Mã: HP1960-3BK, HP19603BK

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát HP1960-3BK Mã sản phẩm   : HP1960-3BK Màu sắc           : Ghi Kích thước       : W1200 x D400 x H1960 mm Chất liệu          : Gỗ

Tủ tài liệu AT1960-3BK
Mã: AT1960-3BK

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena AT1960-3BK Mã sản phẩm   : AT1960-3BK Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1200 x D400 x H1960 mm Chất liệu         

Tủ tài liệu NT1960-3G4D
Mã: NT1960-3G4D, NT19603G4D

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NEWTREND NT1960-3G4D Mã sản phẩm   : NT1960-3G4D Màu sắc            : Vân Gỗ  Kích thước      : W1200 x D400 x H1960 mm Chất liệu  

Tủ tài liệu NT1960KG
Mã: NT1960KG

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960KG Mã sản phẩm   : NT1960KG Màu sắc            : Vân Gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu           : 

Tủ tài liệu NT1960G
Mã: NT1960G

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960G Mã sản phẩm   : NT1960G Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước       : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu NT1960D
Mã: NT1960DA

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960D Mã sản phẩm   : NT1960D Màu sắc           : Vân gỗ  Kích thước       : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu          :  Tủ

Tủ tài liệu AT1960KG
Mã: AT1960KG

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960KG Mã sản phẩm   : AT1960KG Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu AT1960G
Mã: AT1960G

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960G Mã sản phẩm   : AT1960G Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu          : Tủ gỗ

Tủ tài liệu AT1960D
Mã: AT1960D

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960D Mã sản phẩm   : AT1960D Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ gỗ

Tủ tài liệu AT1960-4B
Mã: AT1960-4B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960-4B Mã sản phẩm   : AT1960-4B Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W1590 x D400 x H1960 mm Chất liệu         :  Tủ

Tủ tài liệu AT1960-3G4D
Mã: AT1960-3G4D

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960-3G4D Mã sản phẩm   : AT1960-3G4D Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước       : W1200 x D400 x H1960 mm Chất liệu         

Tủ tài liệu AT1960-3B
Mã: AT1960-3B

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1960-3B Mã sản phẩm   : AT1960-3B Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W1196 x D400 x H1960 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ tài liệu AT1260SD
Mã: AT1260SD

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1260SD Mã sản phẩm   : AT1260SD Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H1260 mm Chất liệu          :  Tủ

Tủ tài liệu AT1260D
Mã: AT1260D

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1260D Mã sản phẩm   : AT1260D Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H1260 mm Chất liệu          :  Tủ

Tủ tài liệu AT1260
Mã: AT1260

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT1260 Mã sản phẩm   : AT1260 Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H1260 mm Chất liệu          :  Tủ gỗ

Tủ tài liệu AT880SD
Mã: AT880SD

Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát AT880SD Mã sản phẩm   : AT880SD Màu sắc           : Vân gỗ Kích thước      : W800 x D400 x H880 mm Chất liệu          :  Tủ gỗ