Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 16 sản phẩm trong Tủ File Tài Liệu
Tủ file tài liệu TU15F
Mã: TU15F

Tủ file tài liệu 15 ngăn Hòa Phát TU15F  Mã sản phẩm   : TU15F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W380 x D457 x H1320 mm Chất liệu           : Tủ

Tủ file tài liệu TU10F
Mã: TU10F

Tủ file tài liệu 10 ngăn kéo Hòa Phát TU10F  Mã sản phẩm   : TU10F Màu sắc           : Ghi Kích thước       :  W380 x D457 x 920 mm Chất liệu           : 

Tủ file tài liệu TU7F
Mã: TU7F

Tủ file tài liệu 7 ngăn Hòa Phát TU7F  Mã sản phẩm   : TU7F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W380 x D457 x 680 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ File Tài Liệu TU4FN
Mã: TU4FN

Tủ file tài liệu 4 ngăn Hòa Phát TU4FN Mã sản phẩm   : TU4FN Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W915 x D450 x 1348 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ file tài liệu TU4F
Mã: TU4F

Tủ file tài liệu sắt Hòa Phát TU4F Mã sản phẩm   : TU4F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 1320 mm Chất liệu           :  Tủ sắt

Tủ file tài liệu TU3F
Mã: TU3F

Tủ file tài liệu 3 ngăn Hòa Phát TU3F Mã sản phẩm   : TU3F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 1016 mm Chất liệu           : Tủ file

Tủ file tài liệu TU2F
Mã: TU2F

Tủ file tài liệu 2 ngăn Hòa Phát TU2F  Mã sản phẩm   : TU2F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 712 mm Chất liệu           : Tủ file

Tủ file tài liệu TU3FD
Mã: TU3FD

Tủ file tài liệu Hòa Phát TU3FD : Mã sản phẩm   : TU3FD   Màu sắc            : Ghi   Kích thước      : W915 x D450 x H915 mm   Chất liệu           : Mẫu

Tủ file tài liệu TU15F
Mã: TU15F

Tủ file tài liệu 15 ngăn Hòa Phát TU15F  Mã sản phẩm   : TU15F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W380 x D457 x H1320 mm Chất liệu           : Tủ

Tủ file tài liệu TU10F
Mã: TU10F

Tủ file tài liệu 10 ngăn kéo Hòa Phát TU10F  Mã sản phẩm   : TU10F Màu sắc           : Ghi Kích thước       :  W380 x D457 x 920 mm Chất liệu           : 

Tủ file tài liệu TU7F
Mã: TU7F

Tủ file tài liệu 7 ngăn Hòa Phát TU7F  Mã sản phẩm   : TU7F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W380 x D457 x 680 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ File Tài Liệu TU4FN
Mã: TU4FN

Tủ file tài liệu 4 ngăn Hòa Phát TU4FN Mã sản phẩm   : TU4FN Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W915 x D450 x 1348 mm Chất liệu           :  Tủ

Tủ file tài liệu TU4F
Mã: TU4F

Tủ file tài liệu sắt Hòa Phát TU4F Mã sản phẩm   : TU4F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 1320 mm Chất liệu           :  Tủ sắt

Tủ file tài liệu TU3F
Mã: TU3F

Tủ file tài liệu 3 ngăn Hòa Phát TU3F Mã sản phẩm   : TU3F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 1016 mm Chất liệu           : Tủ file

Tủ file tài liệu TU2F
Mã: TU2F

Tủ file tài liệu 2 ngăn Hòa Phát TU2F  Mã sản phẩm   : TU2F Màu sắc            : Ghi Kích thước      : W465 x D620 x 712 mm Chất liệu           : Tủ file

Tủ file tài liệu TU3FD
Mã: TU3FD

Tủ file tài liệu Hòa Phát TU3FD : Mã sản phẩm   : TU3FD   Màu sắc            : Ghi   Kích thước      : W915 x D450 x H915 mm   Chất liệu           : Mẫu