Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 31 sản phẩm trong Sofa Bọc Da
Sofa gia đình SF322-1
Mã: SF322-1, SF322

Sofa gia đình cao cấp SF322-1 Mã sản phẩm   : SF322-1 Kích thước      : SF322-1:  W1050 x (870-1600) x 1000 mm Chất liệu          : Bọc da cao cấp Kiểu dáng  

Sofa gia đình SF313
Mã: SF313, SF313-1, SF313-2, SF313-3

Sofa gia đình cao cấp SF313 Mã sản phẩm   : SF313 Kích thước   : SF313-1 : W950 x D800 x H850 mm                         SF313-2 : W1570 x D800 x H850 mm         

Sofa gia đình SF312
Mã: SF312, SF312-1, SF312-2, SF312-3

Sofa gia đình cao cấp SF312 Mã sản phẩm   : SF312 Kích thước       : SF312-1 : W910 x D850 x H900 mm                           SF312-2 : W1500 x D850 x H900 mm    

Sofa gia đình cao cấp SF311A-3
Mã: SF311A-3

Sofa gia đình cao cấp SF311A-3 Mã sản phẩm   : SF311A-3 Kích thước      : SF311A-3: W2240 x D950 x H(710÷800) mm Chất liệu          : Bọc da cao cấp Kiểu dáng  

Sofa gia đình SF308A
Mã: SF308A, SF308A-1, SF308A-2, SF308A-3

Sofa gia đình cao cấp SF308A Mã sản phẩm   : SF308A, SF308A-1,SF308A-2,SF308A-3 Kích thước      : - SF308A-1 :W990 x D980 x H920 mm                             -

Sofa gia đình SF306A
Mã: SF306A, SF306A-1, SF306A-2, SF306A-3

Sofa gia đình cao cấp SF306A Mã sản phẩm   : SF306A Kích thước      : SF306A-1 :W860 x D1000 x H890 mm                            SF306A-2 :W1600 x D1020 x H890 mm  

Sofa gia đình SF107A
Mã: SF107A, SF107A-4

Sofa gia đình cao cấp SF107A Mã sản phẩm   : SF107A Kích thước      : SF107A: W2600 x D1730 x H(750-900) mm                            SF107A-4: W3300 x D1730 x

Sofa gia đình SF101A
Mã: SF101A

Sofa gia đình cao cấp SF101A Mã sản phẩm   : SF101A Kích thước      : SF101A: W2560 x D1620 x H900 mm                            SF101A-4: W3220 x D1620 x H900 mm

Sofa gia đình SF66
Mã: SF66

Sofa gia đình cao cấp SF66 Mã sản phẩm   : SF66 Kích thước      : W2530 x D1590 x H850 mm Chất liệu          : Bọc da cao cấp Kiểu dáng        : - Bộ ghế

Sofa gia đình SF63
Mã: SF63, SF63-3, SF63-4

Sofa gia đình cao cấp SF63 Mã sản phẩm   : SF63 Kích thước      : SF63 : W2650 x D1650 x H(900-1040) mm                            SF63-4: W3310 x D1650 x H(900-1040)

Sofa gia đình SF62
Mã: SF62, SF62-3, SF62-4

Bộ sofa góc gia đình cao cấp SF62 Mã sản phẩm   : SF62 Kích thước       : SF62-3: W2720 x D1570 x H(750-920) mm                            SF62-4: W3360 x D1570 x

Sofa gia đình SF61
Mã: SF61, SF61-4

Bộ sofa góc gia đình cao cấp SF61 Mã sản phẩm   : SF61 Kích thước       : SF61: W2400 x D1580 x H(730-900) mm                           SF61-4: W3000 x D1580 x

Sofa gia đình SF60
Mã: SF60

Sofa gia đình cao cấp SF60 Mã sản phẩm   : SF60 Kích thước      : W2900 x D1730 x H(680-880) mm Chất liệu          : Bọc da cao cấp Kiểu dáng        : - Bộ

Ghế sofa văn phòng SF38-1
Mã: SF38-1, SF38, SF38-3

Ghế sofa PVC/da cao cấp SF38-1 Mã sản phẩm   :  SF38-1 Kích thước      :  SF38-1 : W860 x D800 x H840 mm Chất liệu          :  Da thật hoặc da Công Nghiệp, PVC

Ghế sofa SF35
Mã: SF35, SF35-1, SF35-3

Ghế sofa cao cấp SF35 Mã sản phẩm   : SF35 Kích thước      : Bộ ghế sofa SF35 / Da / PVC đen - SF35-1 : W750 x D780 x H800 mm  Da đen/ PVC đen  - SF35-3 : W1750 x

Ghế sofa bọc da SF131A
Mã: SF131A, SF131A-3, SF131A-4

Ghế sofa bọc da cao cấp SF131A Mã sản phẩm   : SF131A Kích thước      : Ghế 3 chỗ SF131A-3 : W2840 x D1780 x H1000 mm                            Ghế 4 chỗ

Ghế sofa góc SF69
Mã: SF69

Ghế sofa bọc da Hòa Phát SF69 Mã sản phẩm   : SF69 Kích thước      :  SF69-3: W2390 x D1840 x H(900-1060) mm                            SF69-4: W3130 x D1840 x

Ghế sofa da SF67
Mã: SF67, SF67-4

Bộ ghế sofa bọc da Hòa Phát SF67 Mã sản phẩm   : SF67 Kích thước      :  SF67: W2800 x D1670 x H(710-800) mm                              SF67-4: W3580 x

Ghế sofa da SF66A
Mã: SF66A, SF66A-4

Bộ ghế sofa góc bọc da cao cấp SF66A Mã sản phẩm   : SF66A Kích thước      :  SF66A: W2610 x D1600 x H900 mm                             SF66A-4: W3310 x

Sofa văn phòng SF80
Mã: SF80, SF80-1, SF80-3

Sofa văn phòng cao cấp SF80 Mã sản phẩm   : SF80 Kích thước      : Ghế đơn SF80-1: W725 x D755 x H820 mm                            Ghế băng SF80-3: W1930 x

Sofa văn phòng SF34
Mã: SF34, SF34-1, SF34-3

Sofa văn phòng cao cấp SF34 Mã sản phẩm   : SF34 Kích thước      : Ghế đơn SF34-1: W980 x D850 x H900 mm                         Ghế băng SF34-3: W1950 x D850 x

Sofa văn phòng SF33
Mã: SF33, SF33-1, SF33-3

Sofa văn phòng cao cấp SF33 Mã sản phẩm   : SF33 Kích thước      : Ghế đơn SF33-1: W1010 x D820 x H880 mm                          Ghế băng SF33-3: W1830 x D820

Sofa văn phòng SF32
Mã: SF32, SF32-1, SF32-3

Sofa văn phòng cao cấp SF32 Mã sản phẩm   : SF32 Kích thước      : Ghế đơn SF32-1: W830 x D750 x H780 mm                              Ghế băng SF32-3: W1760 x

Sofa văn phòng SF31
Mã: SF31, SF31-1, SF31-3

Sofa văn phòng cao cấp SF31 Mã sản phẩm   : SF31 Kích thước      : Ghế đơn SF31-1: W830 x D750 x H800 mm                              Ghế băng SF31-3: W1860 x

Sofa văn phòng SF23
Mã: SF23, SF23-1, SF23-3

Sofa văn phòng cao cấp SF23 Mã sản phẩm  : SF23 Kích thước     :  Bộ sofa SF23 / Da đen  PVC đen, Ghế đơn SF23-1:    W1040 x D860 x H880 mm PVC đen, Ghế băng

Sofa văn phòng SF21
Mã: SF21, SF21-1, SF21-3

Sofa văn phòng cao cấp SF21 Mã sản phẩm   : SF21 Kích thước      : Ghế đơn SF21-1: W1085 x D890 x H940 mm                               Ghế băng SF21-3: W1985

Sofa văn phòng SF12
Mã: SF12, SF12-1, SF12-3

Sofa văn phòng cao cấp SF12 Mã sản phẩm   : SF12 Kích thước      : Ghế đơn SF12-1: W1130 x D880 x H895 mm                             Ghế băng SF12-3: W2060 x

Sofa văn phòng SF11
Mã: SF11

Sofa văn phòng cao cấp SF11 Mã sản phẩm   : SF11 Kích thước       : Ghế đơn SF11-1: W990 x D900 x H860 mm                             Ghế băng SF11-3: W1940 x

Sofa văn phòng SF03
Mã: SF03, SF03-1, SF03-3

Sofa văn phòng cao cấp SF03 Mã sản phẩm   : SF03 Kích thước      : Ghế đơn SF03-1: W1170 x D830 x H890 mm                           Ghế băng SF03-3: W2130 x

Sofa văn phòng SF02
Mã: SF02, SF02-1, SF02-3

Sofa văn phòng cao cấp SF02 Mã sản phẩm   : SF02 Kích thước      : Ghế đơn SF02-1: W1160 x D860 x H910 mm                          Ghế băng SF02-3: W2160 x D860

Sofa văn phòng SF01
Mã: SF01, SF01-1, SF01-3

Sofa văn phòng cao cấp SF01 Mã sản phẩm   : SF01 Kích thước      : Ghế đơn SF01-1: W1240 x D900 x H850 mm                         Ghế băng SF01-3: W2140 x D900