Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 8 sản phẩm trong Két Sắt Nhập Khẩu
Két sắt nhập khẩu KDH33
Mã: KDH33

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH33 Mã sản phẩm     : KDH33 Kích thước       :   W412 x D363 x H360 mm Chất liệu            : Sắt - Thép Kiểu dáng        

Két sắt nhập khẩu KDH90
Mã: KDH90

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH90 Mã sản phẩm   : KDH90 Kích thước       : W500 x D500 x H650 mm Khối lượng       : 90 Kg Chất liệu            : Sắt sơn

Két sắt nhập khẩu KDH53
Mã: KDH53

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH53 Mã sản phẩm   : KDH53 Kích thước       : W404 x D440 x H522 mm Khối lượng       : 53 Kg Chất liệu            : Sắt sơn

Két sắt nhập khẩu KDH36
Mã: KDH36

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH36 Mã sản phẩm   : KDH36 Kích thước       : W352 x D433 x H420 mm Khối lượng       : 36 Kg Chất liệu            : Sắt sơn

Két sắt nhập khẩu KDH31
Mã: KDH31

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH31 Mã sản phẩm   : KDH31 Kích thước       : W412 x D363 x H360 mm Khối lượng       : 33 Kg Chất liệu            : Sắt sơn

Két sắt nhập khẩu KDH122
Mã: KDH122

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDH122 Mã sản phẩm   : KDH122 Kích thước       : W520 x D520 x H876 mm Khối lượng       : 122 Kg Chất liệu            : Sắt

Két sắt nhập khẩu KDB143
Mã: KDB143

Két sắt nhập khẩu hòa Phát KDB143 Mã sản phẩm   : KDB143 Kích thước       : W520 x D520 x H876 mm Khối lượng       : 143 Kg Chất liệu            : Sắt

Két sắt nhập khẩu KDB111
Mã: KDB111

Két sắt nhập khẩu Hòa Phát KDB111 Mã sản phẩm   : KDB111 Kích thước       : W500 x D500 x H695 mm Khối lượng       : 111 Kg Chất liệu            : Sắt