Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 51 sản phẩm trong KÉT SẮT
Két sắt cao cấp Legend LG208K1C1
Mã: LG208K1C1

Két sắt cao cấp Legend Hòa Phát Mã : LG188K1C1 - Két sắt cao cấp LEGEND mẫu sản phẩm của Nội Thất Hòa Phát năm 2019 có lắp khóa mã và khóa chìa. Tay nắm 3 chạc

Két sắt cao cấp Legend LG188K1C1
Mã: LG188K1C1

Két sắt cao cấp Legend Hòa Phát Mã : LG188K1C1 - Két sắt cao cấp LEGEND mẫu sản phẩm của Nội Thất Hòa Phát năm 2019 có lắp khóa mã và khóa chìa. Tay nắm 3 chạc

Két sắt cao cấp Legend LG158K1C1
Mã: LG158K1C1

Két sắt cao cấp Legend Hòa Phát Mã : LG158K1C1 - Két sắt cao cấp LEGEND mẫu sản phẩm của Nội Thất Hòa Phát năm 2019 có lắp khóa mã và khóa chìa. Tay nắm 3 chạc

Két sắt cao cấp Legend LG118K1C1
Mã: LG118K1C1

Két sắt cao cấp Legend Hòa Phát Mã : LG118K1C1 - Két sắt cao cấp LEGEND mẫu sản phẩm của Nội Thất Hòa Phát năm 2019 có lắp khóa mã và khóa chìa. Tay nắm 3 chạc

Két sắt chống cháy KS110K2C1
Mã: KS110K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K2C1 Mã sản phẩm   :  KS110K2C1 Kích thước : Bên ngoài :  W481 x D558 x H677 mm                      Bên trong  :   W332 x D340

Két sắt chống cháy KS110K1DT
Mã: KS110K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1DT Mã sản phẩm   : KS110K1DT Kích thước       : Bên ngoài: W481 x D558 x H677 mm                          - Bên

Két sắt chống cháy KS110K1C1
Mã: KS110K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1C1 Mã sản phẩm   : KS110K1C1 Kích thước      : Bên ngoài: W481 x D558 x H677 mm                         - Bên

Két sắt chống cháy KS90K1DT
Mã: KS90K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS90K1DT Mã sản phẩm   : KS90K1DT Kích thước       : - Bên ngoài: W400 x D536 x H618 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS90K1C1
Mã: KS90K1C1

Két sắt chống cháy KS90K1C1 Mã sản phẩm   : KS90K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W400 x D534 x H618 mm                           - Bên trong: W269 x

Két sắt chống cháy KS50T4
Mã: KS50T4

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50T4 Mã sản phẩm   : KS50T4 Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D485 x H1389 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS50T2
Mã: KS50T2

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50T2 Mã sản phẩm   : KS50T2 Kích thước     :  Bên ngoài: W482 x D432 x H739 mm                         - Bên trong: W350 x D264 x

Két sắt chống cháy KS50NDT
Mã: KS50NDT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50NDT Mã sản phẩm   : KS50NDT Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D421 x H380                            - Bên trong: W350 x

Két sắt chống cháy KS50N
Mã: KS50N

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50N Mã sản phẩm   : KS50N Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D432 x H380 mm                       - Bên trong: W350 x D264 x

Két sắt chống cháy KS50D
Mã: KS50D

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50D Mã sản phẩm   : KS50D Kích thước       :  - Bên ngoài: W347 x D432 x H515                            - Bên trong: W211 x

Két sắt chống cháy KS500K2C1
Mã: KS500K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS500K2C1 Mã sản phẩm   : KS500K2C1 Kích thước       :  - Bên ngoài: W989 x D640 x H1631 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS400K2C1
Mã: KS400K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS400K2C1 Mã sản phẩm   : KS400K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W733 x D691 x H1503 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS35NDT
Mã: KS35NDT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35NDT Mã sản phẩm   : KS35NDT Kích thước       : - Bên ngoài: W411 x D374 x H338 mm                       - Bên trong: W329 x

Két sắt chống cháy KS35N
Mã: KS35N

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35N Mã sản phẩm   : KS35N Kích thước       : - Bên ngoài: W411 x D374 x H338 mm                             - Bên trong: W329 x

Két sắt chống cháy KS35D
Mã: KS35D

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35D Mã sản phẩm   : KS35D Kích thước       : - Bên ngoài: W305 x D374 x H444 mm                            - Bên trong: W223 x

Két sắt chống cháy KS320K2C1
Mã: KS320K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS320K2C1 Mã sản phẩm   : KS320K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W689 x D691 x H1402 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS250K2C1
Mã: KS250K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS250K2C1 Mã sản phẩm   : KS250K2C1 Kích thước       :  - Bên ngoài: W589 x D598 x H1265 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS250K1DT
Mã: KS250K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS250K1DT Mã sản phẩm   : KS250K1DT Kích thước       : - Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS190K2C1
Mã: KS190K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS190K2C1 Mã sản phẩm   : KS190K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W589 x D600 x H988 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS190K1DT
Mã: KS190K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS190K1DT Mã sản phẩm   : KS190K1DT Kích thước       :  - Bên ngoài: W589 x D598 x H988 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K2C1
Mã: KS168K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K2C1 Mã sản phẩm   : KS168K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K1DT
Mã: KS168K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1DT Mã sản phẩm   : KS168K1DT Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K1C1
Mã: KS168K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1C1 Mã sản phẩm   : KS168K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K2C1
Mã: KS135K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K2C1 Mã sản phẩm   : KS135K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K1DT
Mã: KS135K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1DT Mã sản phẩm   : KS135K1DT Kích thước       :  - Bên ngoài: W481 x D558 x H761 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K1C1
Mã: KS135K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1C1 Mã sản phẩm   : KS135K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm                          - Bên

Két sắt thông minh SS90K1DT
Mã: SS90K1DT

Kiểu Dáng     - Két sắt thông minh Smart Safe Hòa Phát     - Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa.     - Két có 1 cánh mở

Két sắt thông minh SS500K2C1
Mã: SS500K2C1

Két sắt thông minh SmartSafe SS500K2C1 Mã sản phẩm   : SS500K2C1 Kích thước       : W989 x D638 x H1631 mm                          - W827x D410x H1402 mm Khối

Két sắt thông minh SS400K2C1
Mã: SS400K2C1

Két sắt thông minh SmartSafe SS400K2C1 Mã sản phẩm   : SS400K2C1 Kích thước       : - W736 x D691 x H1402 mm                          - W564 x D453 x H1268 mm

Két sắt thông minh SS320K2C1
Mã: SS320K2C1

Két sắt thông minh SmartSafe SS320K2C1 Mã sản phẩm   : SS320K2C1 Kích thước       : - W689 x D691 x H1402 mm                          - W518 x D452 x H1164 mm

Két sắt thông minh SS250K2C1
Mã: SS250K2C1

Két sắt thông minh Smartsafe SS250K2C1 Mã sản phẩm   : SS250K2C1 Kích thước       : - W589 x D600 x H1265 mm                            - W418 x D371x H1027 mm

Két sắt thông minh SS250K1DT
Mã: SS250K1DT

Két sắt thông minh Smartsafe SS250K1DT Mã sản phẩm   : SS250K1DT Kích thước       : - W589 x D600 x H1270 mm                          - W419 x D372x H1032 mm Khối

Két sắt thông minh SS190K2C1
Mã: SS190K2C1

Két sắt thông minh Smartsafe SS190K2C1 Mã sản phẩm   : SS190K2C1 Kích thước       : - W589 x D600 x H988 mm                          - W416 x D371x H750 mm Khối

Két sắt thông minh SS190K1DT
Mã: SS190K1DT

Két sắt thông minh Smartsafe SS190K1DT Mã sản phẩm   : SS190K1DT Kích thước       : - W589 x D600 x H988 mm                          - W416 x D371x H750 mm Khối

Két sắt thông minh SS168K1DT
Mã: SS168K1DT

Két sắt thông minh Smartsafe SS168K1DT Mã sản phẩm   : SS168K1DT Kích thước       : - W616 x D600 x H868 mm                            - W423 x D374 x H608 mm 

Két sắt thông minh SS135K2C1
Mã: SS135K2C1

Két sắt thông minh SmartSafe SS135K2C1 Mã sản phẩm   : SS135K2C1 Kích thước       : - W481 x D560 x H677 mm                         - W333 x D340 x H461 mm  Khối