Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 21 sản phẩm trong Giá Sách
Giá sách TGS105
Mã: TGS105

Giá sách gỗ tự nhiên TGS105 Mã sản phẩm   : TGS105 Kích thước      :  W635 x D280 x H1550 mm Chất liệu          : Gỗ tự nhiên cao cấp Kiểu dáng      

Giá sách gỗ TGS104
Mã: TGS104

Giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát TGS104 Mã sản phẩm   : TGS104 Kích thước      :  W635 x D280 x H1230 mm Chất liệu          : Gỗ tự nhiên cao cấp Kiểu dáng  

Giá sách gỗ TGS103
Mã: TGS103

Giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát TGS103 Mã sản phẩm   : TGS103 Kích thước      :  W635 x D280 x H910 mm Chất liệu          : Gỗ tự nhiên cao cấp Kiểu dáng  

Giá sách thư viện GS6
Mã: GS6

Giá sách thư viện Hòa Phát GS6 Mã sản phẩm   : GS6 Kích thước      : W915 x D316 x H1830 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng  

Giá sách thư viện GS5K5B
Mã: GS5K5B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K5B Mã sản phẩm   : GS5K5B Kích thước      : W4765 x D450 x H1875 mm Chất liệu          : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng

Giá sách thư viện GS5K5
Mã: GS5K5

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K5 Mã sản phẩm   : GS5K5 Kích thước      : W4765 x D450 x H2070 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng

Giá sách thư viên GS5K4B
Mã: GS5K4B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K4B Mã sản phẩm   : GS5K4B Kích thước      : W3830 x D450 x H1875 mm Chất liệu          : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng

Giá sách Hòa Phát GS5K4
Mã: GS5K4

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K4 Mã sản phẩm   : GS5K4 Kích thước      : W3830 x D450 x H2070 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng

Giá sách thư viện GS5K3B
Mã: GS5K3B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K3B Mã sản phẩm   : GS5K3B Kích thước      : W2865 x D450 x H1875 mm Chất liệu          : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu

Giá sách thư viện GS5K3
Mã: GS5K3

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K3 Mã sản phẩm   : GS5K3 Kích thước      : W2865 x D450 x H2070 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng

Giá sách thư viện GS5K2B
Mã: GS5K2B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K2B Mẫu giá sách GS5k2B bằng sắt sơn tĩnh điện thường sử dụng làm giá thư viện có 2 khoang với 5 tầng để tài liệu có thể

Giá sách thư viện GS5K2
Mã: GS5K2

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K2 Giá sách GS5K2 bằng sất sơn tĩnh điện màu ghi thường được sử dụng làm giá thư viện với 2 khoang sử dụng 2 mặt với 5

Giá sách thư viện GS5K1B
Mã: GS5K1B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K1B Giá sách GS5K1B bằng sắt sơn tĩnh điện có 1 khoang 5 tầng sử dụng được cả 2 mặt làm giá tài liệu thư viện để dựng

Giá sách thư viện GS5K1
Mã: GS5K1

Giá sách thư viện Hòa Phát GS5K1 Giá sách GS5K1 có 5 tầng sử dụng làm giá tài liệu được cả 2 mặt. Giá thư viện GS5K1 có đợt và các thanh chắn có thể di

Giá sách thư viện GS4B
Mã: GS4B

Giá sách sắt Hòa Phát GS4B Giá sắt GS4B có 7 tầng được sử dụng được 1 mặt làm giá thư viện để tài liệu, phía sau có thanh đỡ sắt. Giá thư viện GS4B

Giá sách thư viên GS4A
Mã: GS4A

Giá sách thư viện Hòa Phát GS4A Giá sách GS4A thường sử dụng làm giá thư viện có 7 tầng sử dụng được cả 2 mặt để tài liệu, hồ sơ. Ngoài ra, giá sắt

Giá sách thư viện GS3
Mã: GS3

Giá sách thư viện Hòa Phát GS3 Mẫu giá tài liệu GS3 bằng sắt sơn tĩnh điện có 4 tầng với 10 ô chia file ở mỗi tầng tạo nhiều diện tích lưu trữ tài

Giá sách thư viện GS2K2
Mã: GS2K2

Giá sắt đa năng Hòa Phát GS2K2 Mẫu giá thép GS2K2 là sự kết hợp của 2 giá sắt GS2K1 nhằm tăng diện tích sử dụng và giảm chi phí đầu tư không gian lưu trữ

Giá sách thư viện GS2K1
Mã: GS2K1

Giá sách thư viện Hòa Phát GS2K1 Mã sản phẩm   : GS2K1 Kích thước      : W1030 x D457 x H2000 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu

Giá sách thư viện GS1B
Mã: GS1B

Giá sách thư viện Hòa Phát GS1B Mã sản phẩm   : GS1B Kích thước      : W1006 x D406 x H2065 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp màu ghi

Giá sách thư viện GS1A
Mã: GS1A

Giá sách sắt Hòa Phát GS1A Mã sản phẩm   : GS1A Kích thước      : W1000 x D395 x H2020 mm Chất liệu           : Sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng