Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 24 sản phẩm trong Ghế Quầy Bar
Ghế quầy Bar SB14
Mã: SB14

Ghế quầy Bar Hòa Phát SB14 Mã sản phẩm   :  SB14 Kích thước      : W450 x D460 x H870mm Chất liệu          :  Chân thép tóp sơn đen. Kiểu dáng       : 

Ghế quầy Bar SB37
Mã: SB37

Ghế tĩnh khung thép Hòa Phát G37 Mã sản phẩm   : G37 Kích thước       : W525 x D480 x H850mm Chất liệu           :  Khung gỗ kêt hợp thép sơn tĩnh điện,

Ghế quầy Bar SB35
Mã: SB35

Ghế tĩnh khung thép Hòa Phát G35 Mã sản phẩm   : G35 Kích thước       : W455 x D440 x H(760- 980) mm Chất liệu           :  - khung thép mạ                

Ghế quầy bar SB34
Mã: SB34

Ghế quầy bar Hòa Phát SB34 Mã sản phẩm   : SB34 Kích thước      :   W390 x D380 x H(620- 835) mm Chất liệu           :  Khung chân thép, đệm tựa nhựa đúc

Ghế quầy bar SB510
Mã: SB510, SB510K

Ghế quầy bar Hòa Phát SB510 Mã sản phẩm   : SB510, SB510K Kích thước      :  W540 x D560 x H(1150-1275) mm Chất liệu           :  Chân nhựa, đệm tựa bọc PVC

Ghế quầy bar SB61
Mã: SB61

Ghế quầy bar Hòa Phát SB61 Mã sản phẩm   : SB61 Kích thước       : W740 x D580 x H(680-1000) mm Chất liệu          :  da công nghiệp, khung thép mạ Kiểu dáng

Ghế quầy bar SB60
Mã: SB60

Ghế quầy bar Hòa Phát SB60 Mã sản phẩm   : SB60 Kích thước       : W700 x D615 x H(830-955) mm Chất liệu          :  da công nghiệp, khung thép mạ Kiểu dáng

Ghế quầy bar SB36
Mã: SB36

Ghế quầy bar Hòa Phát SB36 Mã sản phẩm   : SB36 Kích thước       :   W385 x D405 x H(830-1030) mm Chất liệu            : Đệm nhựa, chân đế thép mạ Cr-Ni

Ghế quầy bar SB33
Mã: SB33

Ghế quầy bar Hòa Phát SB33 Mã sản phẩm   : SB33 Kích thước      :  W460 x D430 x H(750-950) mm Chất liệu           :  Đệm nhựa, chân đế thép mạ Cr-Ni

Ghế quầy bar SB32
Mã: SB32

Ghế quầy bar Hòa Phát SB32 Mã sản phẩm   : SB32 Kích thước      :  W460 x D430 x H(750-950) mm Chất liệu           :  Đệm nhựa đúc, chân đế thép mạ

Ghế quầy bar SB31
Mã: SB31

Ghế quầy bar Hòa Phát SB31 Mã sản phẩm   : SB31 Kích thước       :   W450 x D450 x H(760-960) mm Chất liệu            : Đệm nhựa đúc, chân đế thép mạ

Ghế quầy bar SB30
Mã: SB30

Ghế quầy bar Hòa Phát SB30 Mã sản phẩm   : SB30 Kích thước      :  W440 x D400 x H(650-850) mm Chất liệu           :  đệm nhựa đúc, chân đế thép mạ

Ghế quầy bar SB29
Mã: SB29

Ghế quầy bar Hòa Phát SB29 Mã sản phẩm   : SB29 Kích thước      :  W440 x D460 x H(910-1020) mm Chất liệu           :  khung thép mạ, đệm bọc PVC, tựa gỗ

Ghế quầy bar SB27
Mã: SB27

Ghế quầy bar Hòa Phát SB27 Mã sản phẩm   : SB27 Kích thước      :  W450 x D440 x H(950-1060) mm Chất liệu           :  khung thép mạ, đệm tựa bọc PVC dầy

Ghế quầy bar SB22
Mã: SB22

Ghế quầy bar Hòa Phát SB22 Mã sản phẩm   : SB22 Kích thước      :   W440 x D440 x H(940-1050) mm Chất liệu           :  Khung thép mạ, đệm tựa bọc PVC dầy

Ghế quầy bar SB12
Mã: SB12

Ghế quầy bar Hòa Phát SB12 Mã sản phẩm   : SB12 Kích thước      :  W440 x D400 x H830-1050 mm Chất liệu           : Tựa gỗ sơn kết hợp bọc PVC, chân đế

Ghế quầy bar SB11
Mã: SB11

Ghế quầy bar Hòa Phát SB11 Mã sản phẩm   : SB11 Kích thước       :  W450 x D450 x H890-1110 mm Chất liệu           : Tựa gỗ sơn kết hợp bọc PVC, chân

Ghế quầy bar SB10
Mã: SB10

Ghế quầy bar Hòa Phát SB10 Mã sản phẩm   : SB10 Kích thước      :   Ø450 x H(810-930) mm Chất liệu          :  Khung thép mạ, đệm tựa bọc PVC Kiểu dáng

Ghế quầy bar SB09
Mã: SB09

Ghế quầy bar Hòa Phát SB09 Mã sản phẩm   : SB09 Kích thước     :   W390xD390xH(770-970)mm Chất liệu          :  Đệm mút bọc PVC, chỗ để chân bằng thép

Ghế quầy bar SB07
Mã: SB07

Ghế quầy bar Hòa Phát SB07 Mã sản phẩm   : SB07 Kích thước      :  W440 x D405 x H825 mm Chất liệu         : Khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút bọc PVC

Ghế quầy bar SB06
Mã: SB06

Ghế quầy bar Hòa Phát SB06 Mã sản phẩm   : SB06 Kích thước       :   Ø350 x H(620-750) mm Chất liệu           : Chân nhựa, đệm mút bọc PVC Kiểu dáng  

Ghế quầy bar SB04
Mã: SB04

Ghế quầy bar Hòa Phát SB04 Mã sản phẩm   : SB04 Kích thước      :  W310 x D350 x H880-1010 mm Chất liệu           : Khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút bọc

Ghế quầy bar SB03
Mã: SB03

Ghế quầy bar Hòa Phát SB03 Mã sản phẩm   : SB03 Kích thước       :  W350 x D420 x H970-1090 mm Chất liệu           : Khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút bọc

Ghế quầy bar SB01
Mã: SB01

Ghế quầy bar Hòa Phát SB01 Mã sản phẩm   : SB01 Kích thước       :   W470 x D470 x H(865-1075) mm Chất liệu            : Đệm mút, chân đế thép mạ Cr-Ni