Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 22 sản phẩm trong Ghế hội trường cao cấp
Ghế hội trường TC07B
Mã: TC07B

Ghế hội trường Hòa Phát TC07B Mã sản phẩm   : TC07B Kích thước      :  W640 x D(630-900) x H900 mm                            Chất liệu          : +

Ghế hội trường TC06B
Mã: TC06B, TC06

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B Mã sản phẩm   : TC06B Kích thước      : W640 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu          : + Ghế hội trường khung thép

Ghế hội trường TC05
Mã: TC05, TC05B

Ghế hội trường Hòa Phát TC05 Mã sản phẩm   : TC05 Kích thước      :  W700 x D740 x H1080 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép kết hợp

Ghế hội trường TC04B
Mã: TC04B

Ghế hội trường Hòa Phát TC04B Mã sản phẩm   :  TC04B Kích thước      :  W650 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép    

Ghế hội trường TC03B
Mã: TC03B

Ghế hội trường Hòa PHát TC03B Mã sản phẩm   : TC03B (có sản phẩm mẫu để xem trực tiếp tại showroom) Kích thước      :  W660 x D(750-850) x H1000 mm      

Ghế hội trường TC02B
Mã: TC02B

Ghế hội trường Hòa Phát TC02B Mã sản phẩm   : TC02B Kích thước      : W670 x D(720-850) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép      

Ghế hội trường TC01B
Mã: TC01B

Ghế hội trường gỗ cao cấp TC01B Mã sản phẩm   : TC01B Kích thước      :  W660 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép  

Ghế hội trường TC07B
Mã: TC07B

Ghế hội trường Hòa Phát TC07B Mã sản phẩm   : TC07B Kích thước      :  W640 x D(630-900) x H900 mm                            Chất liệu          : +

Ghế hội trường TC06B
Mã: TC06B, TC06

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B Mã sản phẩm   : TC06B Kích thước      : W640 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu          : + Ghế hội trường khung thép

Ghế hội trường TC05
Mã: TC05, TC05B

Ghế hội trường Hòa Phát TC05 Mã sản phẩm   : TC05 Kích thước      :  W700 x D740 x H1080 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép kết hợp

Ghế hội trường TC04B
Mã: TC04B

Ghế hội trường Hòa Phát TC04B Mã sản phẩm   :  TC04B Kích thước      :  W650 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép    

Ghế hội trường TC03B
Mã: TC03B

Ghế hội trường Hòa PHát TC03B Mã sản phẩm   : TC03B (có sản phẩm mẫu để xem trực tiếp tại showroom) Kích thước      :  W660 x D(750-850) x H1000 mm      

Ghế hội trường TC02B
Mã: TC02B

Ghế hội trường Hòa Phát TC02B Mã sản phẩm   : TC02B Kích thước      : W670 x D(720-850) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép      

Ghế hội trường TC01B
Mã: TC01B

Ghế hội trường gỗ cao cấp TC01B Mã sản phẩm   : TC01B Kích thước      :  W660 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép  

Ghế hội trường TCG16
Mã: TCG16

Ghế hội trường TCG16 Mã sản phẩm   : TCG16  Kích thước      :  W580 x D770 x H990 mm         Chất liệu     :  Gỗ tự nhiên Plywood phủ veneer - Ghế

Ghế hội trường TC07B
Mã: TC07B

Ghế hội trường Hòa Phát TC07B Mã sản phẩm   : TC07B Kích thước      :  W640 x D(630-900) x H900 mm                            Chất liệu          : +

Ghế hội trường TC06B
Mã: TC06B, TC06

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B Mã sản phẩm   : TC06B Kích thước      : W640 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu          : + Ghế hội trường khung thép

Ghế hội trường TC05
Mã: TC05, TC05B

Ghế hội trường Hòa Phát TC05 Mã sản phẩm   : TC05 Kích thước      :  W700 x D740 x H1080 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép kết hợp

Ghế hội trường TC04B
Mã: TC04B

Ghế hội trường Hòa Phát TC04B Mã sản phẩm   :  TC04B Kích thước      :  W650 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép    

Ghế hội trường TC03B
Mã: TC03B

Ghế hội trường Hòa PHát TC03B Mã sản phẩm   : TC03B (có sản phẩm mẫu để xem trực tiếp tại showroom) Kích thước      :  W660 x D(750-850) x H1000 mm      

Ghế hội trường TC02B
Mã: TC02B

Ghế hội trường Hòa Phát TC02B Mã sản phẩm   : TC02B Kích thước      : W670 x D(720-850) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép      

Ghế hội trường TC01B
Mã: TC01B

Ghế hội trường gỗ cao cấp TC01B Mã sản phẩm   : TC01B Kích thước      :  W660 x D(740-860) x H1000 mm Chất liệu           : + Ghế hội trường khung thép