Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 24 sản phẩm trong Ghế Giám Đốc
Ghế giám đốc da thật TQ36
Mã: TQ36

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ36 Mã sản phẩm   : TQ36 Màu sắc    : Đen  Kích thước   : W640 x D780x H(1100-1180) mm Chất liệu  : Mẫu ghế văn phòng bọc Da thật

Ghế giám đốc TQ35
Mã: TQ35

Ghế xoay da giám đốc cao cấp Hòa Phát TQ35 Mã sản phẩm   : TQ35 Màu sắc    : Đen  Kích thước   :  W690 x D755 x H(1100-1155) mm Chất liệu    : Mẫu ghế văn

Ghế giám đốc TQ26
Mã: TQ26

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ26 Mã sản phẩm   :  TQ26 Kích thước   :  W875 x D(985-1485) x H1275 mm Chất liệu    : Ghế văn phòng  bọc da thật, tay ghế được làm

Ghế giám đốc TQ25
Mã: TQ25

Ghế giám đốc Hòa Phát cao cấp TQ25 Mã sản phẩm   : TQ25 Chất liệu        :  Bọc da Kích thước    :   W815 x D(815-1240) x H1240 mm Kiểu dáng   :   Ghế

Ghế giám đốc TQ33
Mã: TQ33

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ33 Mã sản phẩm   : TQ33  Màu sắc        : Đen  Kích thước   :  W650 x D720 x H(1075-1130) mm Chất liệu   :  Ghế văn phòng  bọc Da

Ghế giám đốc TQ30
Mã: TQ30

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ30 Mã sản phẩm    : TQ30  Màu sắc        : Đen - nâu Kích thước   :  W645 x D740 x H1120-1175 mm Chất liệu  : Ghế văn phòng  có

Ghế giám đốc TQ24
Mã: TQ24

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ24 Mã sản phẩm   : TQ24  Màu sắc        : Nâu Kích thước   :  W820 x D1000 x H(1230-1285) mm Chất liệu   : Ghế văn phòng có phần

Ghế giám đốc TQ23
Mã: TQ23

Ghế da giám đốc TQ23 Mã sản phẩm    : TQ23  Màu sắc       : Đen ( Màu da Nâu giá cao hơn vui lòng liên hệ) Kích thước   :  W750 x D760 x H1290 mm Chất liệu 

Ghế giám đốc TQ22
Mã: TQ22

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ22 Mã sản phẩm    : TQ22  Màu sắc        : Nâu - Đen Kích thước   :   W860 x D930 x H(1295 ÷ 1350) mm Chất liệu  : Ghế văn phòng  có

Ghế giám đốc TQ21
Mã: TQ21

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ21 Mã sản phẩm    : TQ21  Màu sắc        : Đen - nâu Kích thước   :  W810 x D(930 ÷ 1090) x H(1175÷ 230) mm Chất liệu   : Ghế văn

Ghế giám đốc TQ20
Mã: TQ20

Ghế da giám đốc Hòa Phát TQ20 Mã sản phẩm    : TQ20  Màu sắc       : Đen - nâu Kích thước   :  W810 x D890 x H(1205 ÷ 1260) mm Chất liệu   : Ghế văn phòng có

Ghế giám đốc TQ19
Mã: TQ19

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ19 Mã sản phẩm    : TQ19  Màu sắc       : nâu Kích thước  :   W690 x D(800 ÷ 1040) x H(1190 ÷ 1245) mm. Chất liệu     : Ghế văn

Ghế giám đốc TQ17
Mã: TQ17

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ17 Mã sản phẩm    : TQ17  Màu sắc       : Đen - nâu Kích thước  :  W660x D750 x H(1160-1215) mm Chất liệu     : Ghế văn phòng có

Ghế giám đốc TQ15
Mã: TQ15

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ15 Mã sản phẩm  : TQ15  Màu sắc      : Nâu Kích thước  :  W660 x D765 x H(1165 ÷ 1220) mm Chất liệu  : Ghế văn phòng có phần lưng

Ghế giám đốc TQ12
Mã: TQ12

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ12 Mã sản phẩm    : TQ12 Màu sắc            : nâu Kích thước   :  W690 x D800 x H(1155 ÷ 1210) mm . Chất liệu   : Ghế văn phòng có

Ghế giám đốc TQ34
Mã: TQ34

Ghế xoay da giám đốc Hòa Phát TQ34 Mã sản phẩm   : TQ34 Màu sắc       : Đen  Kích thước    :  W660 x D(730-1520) x H(1160-1215) mm Chất liệu   :  Ghế văn

Ghế giám đốc TQ01
Mã: TQ01

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ01 Mã sản phẩm    : TQ01  Màu sắc        : đen - nâu Kích thước   :  W700 x D810 x H(1155-1210) mm Chất liệu      : Ghế văn phòng  

Ghế giám đốc TQ16
Mã: TQ16

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ16 Mã sản phẩm    : TQ16  Màu sắc        : nâu Kích thước   :   W690 x D(780 ÷ 1140) x H(1190 ÷ 1245) mm Chất liệu       : Ghế văn

Ghế giám đốc TQ11
Mã: TQ11

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ11 Mã sản phẩm   : TQ11 Màu sắc        : Nâu Kích thước   :   W690 x D820 x H(1135 ÷ 1190) mm Chất liệu    : Ghế văn phòng  có phần

Ghế giám đốc TQ10
Mã: TQ10

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ10 Mã sản phẩm    : TQ10 Màu sắc        : Đen - nâu Kích thước   :  W660 x D740 x H(1100÷1155) mm Chất liệu : Ghế văn phòng  có phần

Ghế giám đốc TQ09
Mã: TQ09

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ09 Mã sản phẩm   : TQ09 Màu sắc        : Đen - nâu Kích thước   :  W690 x D780 x H(1175÷1230) mm Chất liệu    : Ghế văn phòng có

Ghế giám đốc TQ08
Mã: TQ08

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ08 Mã sản phẩm    : TQ08  Màu sắc            : Đen - nâu Kích thước  :  W680 x D780 x H(1175-1230) mm Chất liệu  : Ghế văn phòng  

Ghế giám đốc TQ07
Mã: TQ07

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ07 Mã sản phẩm  : TQ07 Màu sắc           : Đen - nâu Kích thước   : W680 x D780 x D(1175-1230) mm Chất liệu       : Ghế văn phòng có

Ghế giám đốc TQ05
Mã: TQ05

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ05 Mã sản phẩm   : TQ05  Màu sắc         : đen - nâu Kích thước    :   W670 x D710 x H(1045-1100) mm Chất liệu        : Ghế văn