Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 17 sản phẩm trong Ghế Băng Chờ Nhựa
Ghế phòng chờ PC205Y3
Mã: PC205Y3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC205Y3 Mã sản phẩm   : PC205Y3 Màu sắc            : Vàng cam Kích thước      :   W2510 x D550 x H790 mm. Chất liệu           :

Ghế phòng chờ PC205T9
Mã: PC205T9

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC205T9 Mã sản phẩm   : PC205T9 Màu sắc            : Đỏ - Xanh - Vàng - Cam Kích thước      :  W2520 x D520 x H770 mm. Chất liệu    

Ghế phòng chờ PC205T1
Mã: PC205T1

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC205T1 Mã sản phẩm   : PC205T1 Màu sắc            : Xanh Kích thước      :  W2520 x D520 x H770 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC204W3
Mã: PC204W3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204W3 Mã sản phẩm   : PC204W3 Màu sắc            : Xanh Kích thước      :  W1980 x D530 x H770 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC204T9
Mã: PC204T9

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204T9 Mã sản phẩm   : PC204T9 Màu sắc            : Đỏ - Xanh - Vàng - Cam Kích thước      :  W2010 x D520 x H770 mm. Chất liệu    

Ghế phòng chờ PC204T1
Mã: PC204T1

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204T1 Mã sản phẩm   : PC204T1 Màu sắc            : Xanh Kích thước      :  W2010 x D520 x H770 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC204N
Mã: PC204N

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204N Mã sản phẩm   : PC204N Màu sắc            : Đỏ Kích thước      :   W2200 x D660 x H995 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ PC203Y3
Mã: PC203Y3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203Y3 Mã sản phẩm   : PC203Y3 Màu sắc            : Vàng cam Kích thước      :   W1465 x D550 x H790 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ PC203W3
Mã: PC203W3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203W3 Mã sản phẩm   : PC203W3 Màu sắc            : Xanh Kích thước      :  W1465 x D530 x H770 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC203T9
Mã: PC203T9

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203T9 Mã sản phẩm   : PC203T9 Màu sắc            : Đỏ - Xanh - Vàng Kích thước      :  W1495 x D520 x H770 mm. Chất liệu         

Ghế phòng chờ PC203T1
Mã: PC203T1

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203T1 Mã sản phẩm   : PC203T1 Màu sắc            : Xanh - Vàng - Đỏ Kích thước      :  W1495 x D520 x H770 mm. Chất liệu         

Ghế phòng chờ PC203N
Mã: PC203N

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203N Mã sản phẩm   : PC203N Màu sắc            : Đỏ Kích thước      :   W1710 x D660 x H995 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC202Y3
Mã: PC202Y3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202Y3 Mã sản phẩm   : PC202Y3 Màu sắc            : Vàng cam Kích thước      :   W950 x D550 x H790 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ PC202W3
Mã: PC202W3

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202W3 Mã sản phẩm   : PC202W3 Màu sắc            : Xanh Kích thước      :  W960 x D530 x H770 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC202T1
Mã: PC202T1

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202T1 Mã sản phẩm   : PC202T1 Màu sắc            : Xanh - Vàng Kích thước      :  W980 x D520 x H770 mm. Chất liệu           :

Ghế phòng chờ PC202N
Mã: PC202N

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202N Mã sản phẩm   : PC202N Màu sắc            : Đỏ Kích thước      :  W1040 x D660 x H995 mm. Chất liệu           : Ghế khung

Ghế phòng chờ PC202T9
Mã: PC202T9

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202T9 Mã sản phẩm   : PC202T9 Màu sắc            : Đỏ - Xanh Kích thước      :  W980 x D520 x H770 mm. Chất liệu           :