Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 17 sản phẩm trong Ghế Băng Chờ Inox
Ghế phòng chờ PC51-5
Mã: PC51-5, PC51

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC51-5 Mã sản phẩm   : PC51-5 Màu sắc            : Đen - Đỏ Kích thước      : W2470 x D580 x H912 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC06-5
Mã: GPC06-5

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC06-5 Mã sản phẩm   : GPC06-5 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :   W3020 x D640 x H820 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC06-4
Mã: GPC06-4

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC06-4 Mã sản phẩm   : GPC06-4 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :   W2450 x D640 x H820 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC06-3
Mã: GPC06-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC06-3 Mã sản phẩm   : GPC06-3 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :   W1830 x D640 x H820 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC06-2
Mã: GPC06-2

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC06-2 Mã sản phẩm   : GPC06-2 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :   W1280 x D640 x H820 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC04I-5
Mã: GPC04I-5

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC04I-5 Mã sản phẩm   : GPC04I-5 Màu sắc            : Trắng Bạc Kích thước      :   W3030 x D625 x H795 mm. Chất liệu         

Ghế phòng chờ GPC04I-4
Mã: GPC04I-4

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC04I-4 Mã sản phẩm   : GPC04I-4 Màu sắc            : Trắng Bạc Kích thước       :   W2420 x D625 x H795 mm. Chất liệu          

Ghế phòng chờ GPC04I-3
Mã: GPC04I-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC04I-3 Mã sản phẩm   : GPC04I-3 Màu sắc            : Trắng Bạc Kích thước      :   W1830 x D625 x H795 mm. Chất liệu         

Ghế phòng chờ GPC04I-2
Mã: GPC04I-2

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC04I-2 Mã sản phẩm   : GPC04I-2 Màu sắc            : Trắng Bạc Kích thước      :   W1250 x D625 x H795 mm. Chất liệu         

Ghế phòng chờ GPC03-5
Mã: GPC03-5

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-5 Mã sản phẩm   : GPC03-5 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :   W2950 x D700 x H800 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC03-4
Mã: GPC03-4

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-4 Mã sản phẩm   : GPC03-4 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :  W2380 x D700 x H800 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC03-3X
Mã: GPC03-3X

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-3X Mã sản phẩm   : GPC03-3X Màu sắc            : Bạc Kích thước      :  W1800 x D700 x H(420-810) mm. Chất liệu           :

Ghế phòng chờ GPC03-3
Mã: GPC03-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-3 Mã sản phẩm  :  GPC03-3 Màu sắc            : Bạc Kích thước     :   W1800 x D700 x H800 mm. Chất liệu          :

Ghế phòng chờ GPC03-2
Mã: GPC03-2

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC03-2 Mã sản phẩm   : GPC03-2 Màu sắc            : Bạc Kích thước      :  W1225 x D700 x H810 mm. Chất liệu           : Ghế

Ghế phòng chờ GPC02-5
Mã: GPC02-5

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-5 Mã sản phẩm   : GPC02-5, GPC02I-5 Màu sắc           : Bạc Kích thước      :   W3040 x D650 x H820 mm . Chất liệu          :

Ghế phòng chờ GPC02-4
Mã: GPC02-4

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-4 Mã sản phẩm   : GPC02-4, GPC02I-4 Màu sắc            : Bạc Kích thước     :   W2420 x D650 x H820 mm. Kiểu dáng       

Ghế phòng chờ GPC02-3
Mã: GPC02-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-3 Mã sản phẩm   : GPC02-3, GPC02I-3 Màu sắc           : Bạc Kích thước      :   Chất liệu          : Ghế GPC02-3 khung thép