Bảng giá Sản phẩm Nội thất Hòa Phát

Chọn các sản phẩm bạn muốn mua ở đây, để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ gửi bạn giá tốt nhất cho tất cả các sản phẩm.

Danh sách sản phẩm

Chúng tôi có 1450 sản phẩm trên hệ thống, hiện thị từ 1 đến 40 sản phẩm

Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm bạn mong muốn, xin liên hệ để được tư vấn.

Bàn làm việc Hòa Phát SV100

 • Mã Sản phẩm: SV100
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W994 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV100HL

 • Mã Sản phẩm: SV100HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1000 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV120HL3C

 • Mã Sản phẩm: SV120HL3C
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV120SHL3DF

 • Mã Sản phẩm: SV120SHL3DF
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV140HL3D

 • Mã Sản phẩm: SV140HL3D
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn vàng xanh SV1686

 • Mã Sản phẩm: SV1686
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1594 x D860 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn lượn SVL14

 • Mã Sản phẩm: SVL14
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1400 x D1200 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn lượn SVL16

 • Mã Sản phẩm: SVL16
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1600 x D1200 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn lượn SVL18

 • Mã Sản phẩm: SVL18
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1800 x D1200 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn máy tính hòa phát SV202S

 • Mã Sản phẩm: SV202S
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1194 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn máy tính SV204

 • Mã Sản phẩm: SV204
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn máy tính SV204HL

 • Mã Sản phẩm: SV204HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn máy tính SV204S

 • Mã Sản phẩm: SV204S
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1194 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV120HL

 • Mã Sản phẩm: SV120HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV120SHL

 • Mã Sản phẩm: SV120SHL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV120SHL3D

 • Mã Sản phẩm: SV120SHL3D
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV140HL

 • Mã Sản phẩm: SV140HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV140HL3C

 • Mã Sản phẩm: SV140HL3C
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV150HL

 • Mã Sản phẩm: SV150HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1500 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV160HL

 • Mã Sản phẩm: SV160HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên hộc liền SV180HL

 • Mã Sản phẩm: SV180HL
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1800 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV120

 • Mã Sản phẩm: SV120
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV120S

 • Mã Sản phẩm: SV120S
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm  
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV140

 • Mã Sản phẩm: SV140
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV150

 • Mã Sản phẩm: SV150
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1500 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV160

 • Mã Sản phẩm: SV160
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn nhân viên SV180

 • Mã Sản phẩm: SV180
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1800 x D800 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn phụ hộc treo SVG100

 • Mã Sản phẩm: SVG100
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1000 x D450 x H680 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn vi tính gỗ SV202

 • Mã Sản phẩm: SV202
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn vi tính SV1886

 • Mã Sản phẩm: SV1886
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1800 x D960 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc di động 2 ngăn SVM1D1F

 • Mã Sản phẩm: SVM1D1F
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W400 x D472 x H590 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc di động 3 ngăn SVM3D

 • Mã Sản phẩm: SVM3D
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W400 x D472 x H590 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc di động SVM1D1O

 • Mã Sản phẩm: SVM1D1O
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W400 x D472 x H590 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc tài liệu 4 ngăn SV402

 • Mã Sản phẩm: SV402
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W400 x D450 x H750 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc treo 2 ngăn SVH1D1F

 • Mã Sản phẩm: SVH1D1F
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W396 x D470 x H444 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc treo 3 ngăn kéo SVH3D

 • Mã Sản phẩm: SVH3D
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W396 x D470 x H444 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Hộc treo SVH1D1O

 • Mã Sản phẩm: SVH1D1O
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W396 x D470 x H444 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn phụ một chân SVG101

 • Mã Sản phẩm: SVG101
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1000 x D450 x H680 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Bàn phụ một chân SVG121

 • Mã Sản phẩm: SVG121
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D450 x H680 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Góc bàn SVG128

 • Mã Sản phẩm: SVG128
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Kích thước: W1200 x D1200 x T25 mm
 • Màu sắc: giống hình ảnh
 • Trọng lượng: chưa rõ

Giá sản phẩm, vui lòng gọi 0901550668

Xem chi tiết Chọn

Xem trang tiếp theo

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần mua? 37

Vui lòng Gọi chúng tôi

Mr.Thủy Ms.Tuyền Gửi Email cho chúng tôi

Tới Hòa Phát tại Bình Dương