Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 41 sản phẩm trong Bàn Sofa
Bàn sofa cao cấp BSF410
Mã: BSF410

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF410 Kích thước:  BSF410-60 :   W600 x D600 x H360mm BSF410-80 :   W800 x D800 x H360mm Chất liệu    : Thép sơn đen nhám cao cấp. Kiểu

Bàn sofa cao cấp BSF409
Mã: BSF409

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF409 Kích thước:  BSF409-60 :   W600 x D600 x H340mm BSF409-80 :   W800 x D800 x H340mm Chất liệu    : Thép sơn đen nhám cao cấp. Kiểu

Bàn sofa BSF505
Mã: BSF505

Bàn sofa Hòa Phát BSF505 Mã sản phẩm   : BSF505 Kích thước      : W1200 x D600 x H420mm Chất liệu          : Mặt gỗ, khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công

Bàn sofa khung thép BSF403
Mã: BSF403

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF403 Mã sản phẩm   : BSF403 Kích thước       : W1200 x D500 x H440 mm Chất liệu           :  khung thép, mặt gỗ veneer Kiểu dáng

Bàn sofa BSF407-80
Mã: BSF407-80

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF407-80 Mã sản phẩm   : BSF407-80 Kích thước       : W800 x D800 x H350mm Chất liệu          :  Chân khung inox chữ nhật. Kiểu dáng

Bàn sofa BSF407-60
Mã: BSF407-60

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF407-60 Mã sản phẩm   : BSF407-60 Kích thước       : W600 x D600 x H450mm Chất liệu          :  Chân khung inox chữ nhật. Kiểu dáng

Bàn sofa BSF80
Mã: BSF80

Bàn sofa Hòa Phát BSF80 Mã sản phẩm   : BSF80 Kích thước       :W1200 x D600 x H450 mm Chất liệu          : Mặt kính, chân gỗ Kiểu dáng        : + Bàn Sofa

Bàn sofa BSF81
Mã: BSF81

Bàn sofa Hòa Phát BSF81 Mã sản phẩm   : BSF81 Kích thước      : W1100 x D600 x H450mm Chất liệu          : Mặt gỗ, khung thép Kiểu dáng        : Bàn Sofa

Bàn sofa BSF87
Mã: BSF87

Bàn sofa Hòa Phát BSF87 Mã sản phẩm   : BSF87 Kích thước       : W1100 x D550 x H420mm Chất liệu          : khung thép, mặt kính Kiểu dáng        : - Bàn sofa

Bàn sofa BT119-11
Mã: BT119-11

Bàn sofa Hòa Phát BT119-11 Mã sản phẩm   : BSF119-11 Kích thước       :W1100 x D550 x H420mm Chất liệu          : Mặt gỗ, khung thép Kiểu dáng        : + Bàn

Bàn sofa BT119-13
Mã: BT119-13

Bàn sofa Hòa Phát BT119-13 Mã sản phẩm   : BSF119-13 Kích thước       :W1300 x D700 x H420mm Kiểu dáng        : - Bộ bàn trà phòng khách cao cấp.              

Bàn sofa BSF86
Mã: BSF86

Bàn sofa chân sắt Hòa Phát BSF86 Mã sản phẩm   : BSF86 Kích thước       :W1100 x D550 x H420 mm Chất liệu          : Mặt kính, khung thép Kiểu dáng      

Bàn sofa BSF85
Mã: BSF85

Bàn sofa Hòa Phát BSF85 Mã sản phẩm   : BSF85 Kích thước       :W1100 x D550 x H420 mm Chất liệu          : Mặt gỗ, khung thép Kiểu dáng        : + Bàn Sofa

Bàn sofa cao cấp BSF79B
Mã: BSF79B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF79B Mã sản phẩm   : BSF79B Kích thước       : W1000 x D500 x H420 mm Chất liệu          : Gỗ sơn Kiểu dáng        : + Mặt bàn

Bàn sofa BSF65
Mã: BSF65

Bàn sofa Hòa Phát  BSF65 Mã sản phẩm   :  BSF65 Kích thước       :W1100 x D550 x H420 mm Chất liệu          : khung gỗ tự nhiên Kiểu dáng        : + Bàn

Bàn sofa BSF406-40
Mã: BSF406-40

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF406-40 Mã sản phẩm   : BSF406-40 Kích thước       : W400 x D400 x H420mm Chất liệu          : khung inox, mặt gỗ Kiểu dáng      

Bàn sofa BSF406-60
Mã: BSF406-60

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF406-60 Mã sản phẩm   : BSF406-60 Kích thước       : W600 x D600 x H450mm Chất liệu          : khung inox, mặt gỗ Kiểu dáng      

Bàn sofa BSF64V
Mã: BSF64V

Bàn sofa Hòa Phát BSF64V Mã sản phẩm   : BSF64V Kích thước       :W1340 x D680 x H440 mm Chất liệu          : Mặt, chân gỗ Kiểu dáng        : + Bàn Sofa mặt

Bàn sofa BSF62V
Mã: BSF62V

Bàn sofa Hòa Phát BSF62V Mã sản phẩm   : BSF62V Kích thước       :W1200 x D600 x H450 mm Chất liệu          : Mặt gỗ, chân gỗ Kiểu dáng        : + Bàn Sofa

Bàn sofa BSF61V
Mã: BSF61V

Bàn sofa Hòa Phát BSF61V Mã sản phẩm   : BSF61V Kích thước       :W1200 x D600 x H460 mm Chất liệu          : Mặt kính, chân gỗ Kiểu dáng        : + Bàn Sofa

Bàn sofa cao cấp BSF404
Mã: BSF404

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF404 Mã sản phẩm   : BSF404 Kích thước       : W600 x D600 x H420mm Chất liệu          : khung inox, mặt gỗ Kiểu dáng      

Bàn sofa cao cấp BSF402
Mã: BSF402

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF402 Mã sản phẩm   : BSF402 Kích thước       : Mẫu BSF402-60: W600 x H420 mm                            Mẫu BSF402-80: W800 x H420

Bàn sofa cao cấp BSF401
Mã: BSF401

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF401 Mã sản phẩm   : BSF401 Kích thước       : Mẫu BSF401-40: W400 x H420 mm                              Mẫu BSF401-60: W600 x

Bàn sofa cao cấp BSF301
Mã: BSF301

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF301 Mã sản phẩm   : BSF301 Kích thước       : W1100 x D600 x H420 mm Chất liệu          : Gỗ công nghiệp Melamine Kiểu dáng      

Bàn sofa cao cấp BSF78B
Mã: BSF78B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF78B Mã sản phẩm   : BSF78B Kích thước       : W1200 x D600 x H420mm Chất liệu          :  Gỗ Veneer tần bì được phủ sơn Kiểu

Bàn sofa cao cấp BSF78A
Mã: BSF78A

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF78A Mã sản phẩm   : BSF78A Kích thước       : W1200 x D600 x H420mm Chất liệu          :  Gỗ Veneer tần bì được phủ sơn Kiểu

Bàn sofa cao cấp BSF20
Mã: BSF20

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF20 Mã sản phẩm   : BSF20 Kích thước       : W680 x D705 x H420mm Chất liệu          :  Mặt đá tự nhiên kết hợp khung gỗ tự

Bàn sofa cao cấp BSF15
Mã: BSF15

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF15 Mã sản phẩm   : BSF15 Kích thước       : W1600 x D400 x H440 mm Chất liệu          :  Mặt đá tự nhiên kết hợp khung gỗ tự

Bàn sofa cao cấp BSF79A
Mã: BSF79A

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF79A Mã sản phẩm   : BSF79A Kích thước       : W1200 x D600 x H420 mm Chất liệu          : Gỗ sơn Kiểu dáng        : + Mặt bàn

Bàn sofa cao cấp BSF405MG46
Mã: BSF405MG46

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF405MG46 Mã sản phẩm   : BSF405MG46 Kích thước       : W800 x D800 x H420 mm Chất liệu          : Gỗ sơn, khung thép mạ Kiểu dáng  

Bàn sofa cao cấp BSF99
Mã: BSF99

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF99 Mã sản phẩm   : BSF99 Kích thước       : W1200 x D600 x H420 mm Chất liệu          : Khung gỗ, mặt đá Kiểu dáng        : +

Bàn sofa cao cấp BSF98
Mã: BSF98

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF98 Mã sản phẩm   : BSF98 Kích thước       : W1300 x D700 x H440 mm Chất liệu          : Khung gỗ, mặt đá Kiểu dáng        : +

Bàn sofa cao cấp BSF96
Mã: BSF96

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF96 Mã sản phẩm   : BSF96 Kích thước       : W1300 x D700 x H440 mm Chất liệu          : Khung gỗ, mặt đá Kiểu dáng        : +

Bàn sofa cao cấp BSF94
Mã: BSF94, BSF94B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF94, BSF94B Mã sản phẩm   : BSF94, BSF94B Kích thước   :  BSF94B : W1300 x D700 x H420 mm                         BSF94B : W1200 x D600 x

Bàn sofa cao cấp BSF93
Mã: BSF93, BSF93B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF93 Mã sản phẩm   : BSF93, BSF93B Kích thước   :  BSF93B :  W1300 x D700 x H420 mm                        BSF93B : W1200 x D600 x H420 mm

Bàn sofa Hòa Phát BSF92
Mã: BSF92, BSF92B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF92 Mã sản phẩm   : BSF92, BSF92B Kích thước      : BSF92 :  W1300 x D700 x H420 mm                         BSF92B : W1200 x D700 x H420

Bàn sofa cao cấp BSF91
Mã: BSF91, BSF91B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF91, BSF91B Mã sản phẩm   : BSF91,BSF91B Kích thước       : BSF91  :  W1200 x D600 x H420 mm                           BSF91B : W1000 x

Bàn sofa cao cấp BSF90
Mã: BSF90, BSF90B

Bàn sofa cao cấp Hòa Phát BSF90, BSF90B Mã sản phẩm   : BSF90 - BSF90B Kích thước       :  BSF90 :  W1350 x D700 x H420 mm                            BSF90B : W1250

Bàn sofa BSF84
Mã: BSF84

Bàn sofa Hòa Phát BSF84 Mã sản phẩm   : BSF84 Kích thước       : W1200 x D600 x H450 mm Chất liệu          : Mặt và đượt bằng kính, khung ống thép mạ Cr-Ni

Bàn sofa gỗ BSF47K10
Mã: BSF47K10

Bàn sofa gỗ Hòa Phát BSF47K10 Mã sản phẩm   : BSF47K10 Kích thước       : W1200 x D600 x H420 mm Chất liệu          : Khung thép Kiểu dáng        : + Bàn Sofa