Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 56 sản phẩm trong Bàn Nhân Viên
Bàn nhân viên OD1200D
Mã: OD1200D

Bàn nhân viên gỗ OD1200D Mã sản phẩm   : OD1200D Kích thước     : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu     :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ công nghiệp phủ PU cao

Bàn nhân viên HR140SHL
Mã: HR140SHL

Bàn nhân viên văn phòng HR140SHL Mã sản phẩm   : HR140SHL (mã sản phẩm cũ HR1400SHL) Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR140HL
Mã: HR140HL

Bàn nhân viên văn phòng HR140HL Mã sản phẩm   : HR140HL (mã sản phẩm cũ HR1400HL) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR120SHL
Mã: HR120SHL

Bàn nhân viên văn phòng HR120SHL Mã sản phẩm   : HR120SHL (mã sản phẩm cũ HR1200SHL) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên NT120
Mã: NT120

Bàn làm việc nhân viên 1m2 Hòa Phát NT120 Mã sản phẩm   : NT120 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng 1m2 NT120 có mặt

Bàn nhân viên HR140HLC2
Mã: HR140HLC2

Bàn nhân viên chân sắt hộc liền HR140HLC2 Mã sản phẩm   : HR140HLC2 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : + Bàn làm việc chân sắt

Bàn nhân viên UN120SCS3
Mã: UN120SCS3

Bàn nhân viên 1m2 chân sắt UN120SCS3 Mã sản phẩm   : UN120SCS3 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : Mặt bàn làm việc gỗ công nghiệp

Bàn nhân viên UN120CS3
Mã: UN120CS3

Bàn nhân viên 1m2 chân sắt UN120CS3 Mã sản phẩm   : UN120CS3 Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu          : Mặt bàn văn phòng chất liệu gỗ công

Bàn nhân viên UN140CS3
Mã: UN140CS3

Bàn nhân viên 1m4 chân sắt UN140CS3 Mã sản phẩm   : UN140CS3 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu          : Mặt bàn làm việc Hòa Phát từ gỗ

Bàn nhân viên UN160CS3
Mã: UN160CS3

Bàn nhân viên 1m6 chân sắt UN160CS3 Mã sản phẩm   : UN160CS3 Kích thước       : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu          : Mặt bàn làm việc hiện đại từ gỗ

Bàn nhân viên HR140S
Mã: HR140S

Bàn nhân viên Royal gỗ cao cấp 1m4 HR140S  Mã sản phẩm   : HR140S  Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  làm từ

Bàn nhân viên HR140
Mã: HR1400, HR140

Bàn nhân viên gỗ Royal 1m4 HR1400 Mã sản phẩm   : HR140 (mã sản phẩm cũ HR1400) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR120
Mã: HR120, HR1200

Bàn nhân viên gỗ 1m2 Royal HR120 Mã sản phẩm   : HR120 (mã sản phẩm cũ HR1200) Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR120S
Mã: HR120S, HR1200S

Bàn làm việc Royal gỗ cao cấp 1m2 HR120S  Mã sản phẩm   : HR120S (mã sản phẩm cũ HR1200S) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : 

Bàn nhân viên HR120SC8Y1
Mã: HR120SC8Y1

Bàn nhân viên chân sắt 1m2 Hòa Phát HR120SC8Y1 Mã sản phẩm   : HR120SC8Y1 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : + Bàn làm việc  từ gỗ

Bàn nhân viên HR140C8Y1
Mã: HR140C8Y1

Bàn làm việc khung thép Royal Hòa Phát    HR140C8Y1 Mã sản phẩm   : HR140C8Y1 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : + Mẫu  bàn làm

Bàn nhân viên HR140SC7Y1
Mã: HR140SC7Y1

Bàn làm việc Royal chân sắt 1m4 Hòa Phát HR140SC7Y1 Mã sản phẩm   : HR140SC7Y1 Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có

Bàn nhân viên HR140C7Y1
Mã: HR140C7Y1

Bàn làm việc Royal chân sắt 1m4 Hòa Phát HR140C7Y1 Mã sản phẩm   : HR140C7Y1 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc

Bàn nhân viên HR120C7Y1
Mã: HR120C7Y1

Bàn làm việc royal chân sắt Hòa Phát HR120C7Y1 Mã sản phẩm   : HR120C7Y1 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc có

Bàn nhân viên HR140C6
Mã: HR140C6

Bàn làm việc nhân viên cao cấp Royal HR140C6 Mã sản phẩm   : HR140C6 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  có mặt

Bàn nhân viên HR120SC6
Mã: HR120SC6

Bàn nhân viên chân sắt cao cấp Royal HR120SC6 Mã sản phẩm   : HR120SC6 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  có

Bàn nhân viên HR140C2
Mã: HR140C2

Bàn nhân viên royal chân sắt 1m4 Hòa Phát HR140C2 Mã sản phẩm   : HR140C2 Kích thước      : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu          : +  Bàn làm việc  từ

Bàn nhân viên HR120C2
Mã: HR120C2

Bàn nhân viên khung thép Royal Hòa Phát HR120C2 Mã sản phẩm   : HR120C2 Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu           : + Bàn làm việc  từ gỗ

Bàn nhân viên HR120SC2Y1
Mã: HR120SC2Y1

Bàn nhân viên chân sắt 1m2 HR120SC2Y1 Mã sản phẩm   : HR120SC2Y1 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : + Bàn làm việc  từ gỗ công

Bàn nhân viên HRL1450C1
Mã: HRL1450C1

Bàn nhân viên chân sắt HRL1450C1 Mã sản phẩm   : HRL1450C1 Kích thước        : W1450 x D950 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ

Bàn nhân viên HR160
Mã: HR160

Bàn nhân viên gỗ Royal 1m6 HR160 Mã sản phẩm   : HR160 Kích thước        : W1600 x D800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  làm từ gỗ Melamine cao

Bàn nhân viên OD1200F
Mã: OD1200F

Bàn nhân viên gỗ Hòa Phát OD1200F Mã sản phẩm   : OD1200F Kích thước        : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ

Bàn nhân viên OD1200E
Mã: OD1200E

Bàn nhân viên gỗ OD1200E Mã sản phẩm   : OD1200E Kích thước        : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  làm bằng gỗ công nghiệp

Bàn nhân viên HR1400HM
Mã: HR1400HM, HR140HM

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HR1400HM Mã sản phẩm   : HR140HM (mã sản phẩm cũ HR1400HM) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên OD1200C
Mã: OD1200C

Bàn nhân viên gỗ OD1200C Mã sản phẩm   : OD1200C Kích thước        : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ công nghiệp

Bàn nhân viên gỗ OD1200A
Mã: OD1200A

Bàn nhân viên gỗ Hòa Phát OD1200A Mã sản phẩm   : OD1200A Kích thước        : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc bằng gỗ công

Bàn nhân viên HR140HLC8Y1
Mã: HR140HLC8Y1

Bàn nhân viên Hòa Phát HR140HLC8Y1 Mã sản phẩm   : HR140HLC8Y1 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  có mặt bàn gỗ

Bàn nhân viên HR140HLC8
Mã: HR140HLC8

Bàn nhân viên chân sắt HR140HLC8 Mã sản phẩm   : HR140HLC8 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ

Bàn nhân viên HR140HLC6
Mã: HR140HLC6

Bàn nhân viên Hòa Phát HR140HLC6 Mã sản phẩm   : HR140HLC6 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc có mặt bàn gỗ

Bàn nhân viên HR140HLC5
Mã: HR140HLC5

Bàn nhân viên chân sắt HR140HLC5 Mã sản phẩm   : HR140HLC5 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  có mặt bàn gỗ

Bàn nhân viên HR140HLC2Y1
Mã: HR140HLC2Y1

Bàn nhân viên chân sắt HR140HLC2Y1 Mã sản phẩm   : HR140HLC2Y1 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : + Mẫu bàn Hòa Phát àm từ gỗ

Bàn nhân viên HR1400HLC1
Mã: HR1400HLC1

Bàn nhân viên chân sắt HR140HLC1 Mã sản phẩm   : HR140HLC1 (mã sản phẩm cũ HR1400HLC1) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn

Bàn nhân viên HR120SC8
Mã: HR120SC8

Bàn nhân viên chân sắt HR120SC8 Mã sản phẩm   : HR120SC8 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : + Mẫu bàn làm việc làm từ gỗ công

Bàn nhân viên HR120SC7Y1
Mã: HR120SC7Y1

Bàn nhân viên Hòa Phát HR120SC7Y1 Mã sản phẩm   : HR120SC7Y1 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  1m2 HR120SC7Y1 có

Bàn nhân viên HR120SC7
Mã: HR120SC7

Bàn nhân viên Hòa Phát HR120SC7 Mã sản phẩm   : HR120SC7 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc 1m2 HR120SC7 có mặt bàn