Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 54 sản phẩm trong Bàn Làm Việc Hiện Đại
Bàn làm việc LUX120HLC10
Mã: LUX120HLC10

Bàn làm việc Hòa Phát LUX120HLC10 Mã sản phẩm   : LUX120HLC10 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có hộc, mặt bàn

Bàn làm việc LUX120SC10
Mã: LUX120SC10

Bàn làm việc Hòa Phát LUX120SC10 Mã sản phẩm   : LUX120SC10 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có mặt bàn gỗ

Bàn Nhân Viên HR120C8
Mã: HR120C8

Bàn làm việc chân sắt   HR120C8 Mã sản phẩm   : HR120C8 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc gỗ AT140SK
Mã: AT140SK

Bàn nhân viên Hòa Phát   AT140SK Mã sản phẩm   : AT140SK Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc làm từ gỗ Melamine cao

Bàn làm việc gỗ AT140S
Mã: AT140S

Bàn nhân viên Hòa Phát AT140S Mã sản phẩm   : AT140S Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  làm từ gỗ Melamine cao

Bàn làm việc gỗ AT140SHL
Mã: AT140SHL

Bàn làm việc bằng gỗ Hòa Phát AT140SHL Mã sản phẩm   : AT140SHL Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  làm từ gỗ

Bàn làm việc LUX140SC10
Mã: LUX140SC10

Bàn làm việc Hòa Phát LUX140SC10 Mã sản phẩm   : LUX140SC10 Kích thước    : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc có mặt bàn gỗ Melamine, khung thép

Bàn làm việc LUXL16HLC10M6
Mã: LUXL16HLC10M6

Bàn chân sắt hộc liền LUXL16HLC10M6 Mã sản phẩm : LUXL16HLC10M6 Kích thước     : W1600 x D1200 x H750 mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Bàn làm việc chân sắt LUXL16HLC10M6

Bàn làm việc LUXL14HLC10M6
Mã: LUXL14HLC10M6

Bàn chân sắt hộc liền LUXL14HLC10M6 Mã sản phẩm : LUXL14HLC10M6 Kích thước     : W1400 x D1200 x H750 mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Bàn làm việc chân sắt LUXL14HLC10M6

Bàn làm việc LUXL16C10M6
Mã: LUXL16C10M6

Bàn làm việc chân sắt LUXL16C10M6 Mã sản phẩm :  LUXL16C10M6 Kích thước     : W1600 x D1200 x H750 mm MÔ TẢ SẢN SẢN PHẨM : Bàn làm việc chân sắt 1m6 LUXL16C10M6

Bàn làm việc LUXL14C10M6
Mã: LUXL14C10M6

Bàn làm việc chân sắt LUXL14C10M6 Mã sản phẩm :  LUXL14C10M6 Kích thước     : W1400 x D1200 x H750 mm MÔ TẢ SẢN SẢN PHẨM : Bàn làm việc chân sắt 1m4 LUXL14C10M6

Bàn làm việc AT160K
Mã: AT160K

Bàn làm việc Hòa Phát Hiện Đại AT160K Mã sản phẩm   : AT160K Kích thước       : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu          : + Bàn làm việc dài 1m6 AT160K làm

Bàn làm việc LUX1880YC10
Mã: LUX1880YC10

Bàn làm việc chân sắt tủ phụ LUX1880YC10 Mã sản phẩm   : LUX1880YC10 Kích thước        : W1880 x D800 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có hộc

Bàn làm việc LUX160HLYC10
Mã: LUX160HLYC10

Bàn chân sắt hộc liền 1m6 LUX160HLYC10 Mã sản phẩm   : LUX160HLYC10 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có hộc

Bàn làm việc LUX140HLYC10
Mã: LUX140HLYC10

Bàn chân sắt hộc liền 1m4 LUX140HLYC10 Mã sản phẩm   : LUX140HLYC10 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng có hộc

Bàn làm việc LUX120HLYC10
Mã: LUX120HLYC10

Bàn chân sắt hộc liền 1m2 LUX120HLYC10 Mã sản phẩm   : LUX120HLYC10 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn Hòa Phát có hộc sắt

Bàn làm việc LUX120SHLYC10
Mã: LUX120SHLYC10

Bàn chân sắt hộc liền 1m2 LUX120SHLYC10 Mã sản phẩm   : LUX120SHLYC10 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  có hộc

Bàn làm việc LUX160YC10
Mã: LUX160YC10

Bàn làm việc chân sắt 1m6 Hòa Phát LUX160YC10 Mã sản phẩm   : LUX160YC10 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  mặt bàn làm việc

Bàn làm việc LUX140YC10
Mã: LUX140YC10

Bàn làm việc chân sắt 1m4 Hòa Phát LUX140YC10 Mã sản phẩm   : LUX140YC10 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  mặt bàn làm việc

Bàn làm việc LUX120YC10
Mã: LUX120YC10

Bàn làm việc chân sắt 1m2 Hòa Phát LUX120YC10 Mã sản phẩm   : LUX120YC10 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  mặt bàn gỗ

Bàn làm việc LUX120SYC10
Mã: LUX120SYC10

Bàn làm việc chân sắt 1m2 Hòa Phát LUX120SYC10 Mã sản phẩm   : LUX120SYC10 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  mặt bàn gỗ

Bàn làm việc LUX160HLC10
Mã: LUX160HLC10

Bàn chân sắt hộc liền LUX160HLC10 Mã sản phẩm :  LUX160HLC10 Kích thước     : W1600 x D700 x H750 mm MÔ TẢ SẢN PHẨM: Bàn làm việc chân sắt LUX160HLC10  thiết

Bàn làm việc LUX140HLC10
Mã: LUX140HLC10

Bàn chân sắt hộc liền LUX140HLC10 Mã sản phẩm   : LUX140HLC10 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn nhân viên  có hộc, mặt

Bàn làm việc LUX120SHLC10
Mã: LUX120SHLC10

Bàn chân sắt hộc liền LUX120SHLC10 Mã sản phẩm   : LUX120SHLC10 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có mặt bàn

Bàn làm việc LUX160C10
Mã: LUX160C10

Bàn làm việc chân sắt LUX160C10 Mã sản phẩm   : LUX160C10 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc LUX140C10
Mã: LUX140C10

Bàn làm việc chân sắt LUX140C10 Mã sản phẩm  :  LUX140C10 Kích thước      : W1400 x D700 x H750 mm MÔ TẢ SẢN SẢN PHẨM : Bàn làm việc chân sắt 1m4   LUX140C10 

Bàn làm việc LUX120C10
Mã: LUX120C10

Bàn làm việc chân sắt LUX120C10 Mã sản phẩm   : LUX120C10 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc văn phòng  có mặt

Bàn làm việc gỗ AT140SK
Mã: AT140SK

Bàn nhân viên Hòa Phát   AT140SK Mã sản phẩm   : AT140SK Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc làm từ gỗ Melamine cao

Bàn làm việc AT140K
Mã: AT140K

Bàn làm việc gỗ MFC AT140K Mã sản phẩm   : AT140K (mã sản phẩm cũ AT1400K) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc làm

Bàn làm việc AT140HL3D
Mã: AT140HL3D, AT1400HL3D

Bàn làm việc gỗ MFC Hòa Phát AT140HL3D Mã sản phẩm   : AT140HL3D (mã sản phẩm cũ AT1400HL3D) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :

Bàn làm việc AT120SK
Mã: AT120SK

Bàn làm việc Hòa Phát AT120SK Mã sản phẩm   : AT120SK (mã sản phẩm cũ AT1200SK) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc

Bàn làm việc AT140HL3C
Mã: AT1400HL3C, AT140HL3C

Bàn nhân viên văn phòng gỗ Athena Hòa Phát AT140HL3C Mã sản phẩm   : AT140HL3C (mã sản phẩm cũ AT1400HL3C) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu  

Bàn làm việc AT160
Mã: AT160

Bàn làm việc Hòa Phát   AT160 Mã sản phẩm   : AT160 (mã sản phẩm cũ AT1600) Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc

Bàn làm việc AT120SHL3C
Mã: AT120SHL3C

Bàn nhân viên văn phòng gỗ Athena AT120SHL3C  Mã sản phẩm   : AT120SHL3C (mã sản phẩm cũ AT1200SHL3C) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu      

Bàn làm việc gỗ AT140S
Mã: AT140S

Bàn nhân viên Hòa Phát AT140S Mã sản phẩm   : AT140S Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  làm từ gỗ Melamine cao

Bàn làm việc AT160HL
Mã: AT160HL

Bàn làm việc bằng gỗ AT160HL Mã sản phẩm   : AT160HL(mã sản phẩm cũ AT1600HL) Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc

Bàn làm việc AT140
Mã: AT140

Bàn nhân viên Hòa Phát   AT140 Mã sản phẩm   : AT140 (mã sản phẩm cũ AT1400) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ AT140SHL
Mã: AT140SHL

Bàn làm việc bằng gỗ Hòa Phát AT140SHL Mã sản phẩm   : AT140SHL Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  làm từ gỗ

Bàn làm việc AT140HL
Mã: AT140HL

Bàn làm việc bằng gỗ AT140HL Mã sản phẩm   : AT140HL (mã sản phẩm cũ AT1400HL) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn làm việc AT120SHL
Mã: AT1200SHL, AT120SHL

Bàn làm việc bằng gỗ Hòa Phát AT120SHL Mã sản phẩm   : AT120SHL (mã sản phẩm cũ AT1200SHL) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :