Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 10 sản phẩm trong Bàn Làm Việc Đẹp
Bàn làm việc NT120S
Mã: NT120S

Bàn làm việc gỗ 1m2 Hòa Phát  NT120S Mã sản phẩm   : NT120S Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng 1m2 NT120S có mặt

Bàn làm việc NT140C3
Mã: NT140C3

Bàn làm việc Hòa Phát gỗ NewTrend 1m4 NT140C3 Mã sản phẩm   : NT140C3 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : Bàn văn phòng  có mặt

Bàn làm việc NT140C3HL
Mã: NT140C3HL, NT140C3HL

Bàn văn phòng gỗ NewTrend 1m4 NT140C3HL Mã sản phẩm   : NT140C3HL ( mã cũ NT140C3HLA) Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : Bàn làm việc

Bàn làm việc NT180
Mã: NT180

Bàn làm việc gỗ 1m8 Newtrend NT180 Mã sản phẩm   : NT180 Kích thước        : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn văn phòng  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc NT160
Mã: NT160

Bàn làm việc gỗ 1m6 NewTrend  NT160 Mã sản phẩm   : NT160 Kích thước        : W1600 x D800 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc NT140S
Mã: NT140S

Bàn làm việc gỗ NewTrend   1m4 NT140S Mã sản phẩm   : NT140S Kích thước       : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn làm việc văn phòng  có mặt

Bàn làm việc NT140
Mã: NT140

Bàn làm việc gỗ NewTrend   1m4 NT140 Mã sản phẩm   : NT140 Kích thước       : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu           : Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc NT120C3HL
Mã: NT120C3HL

Bàn làm việc Hòa Phát   NT120C3HL Mã sản phẩm   : NT120C3HL (mã cũ NT120C3HLA) Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu           : Bàn văn phòng 1m2

Bàn làm việc NT120C3
Mã: NT120C3

Bàn làm việc Hòa Phát NT120C3 Mã sản phẩm   : NT120C3 Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu           : Bàn văn phòng 1m2 NT120C3A có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc AT160HL2
Mã: AT160HL2

Bàn làm việc Hòa Phát AT160HL2 Mã sản phẩm   : AT160HL2 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc dài 1m6 AT160HL2 làm từ