Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 272 sản phẩm trong BÀN LÀM VIỆC
Bàn giám đốc Veneer DT3012VM8
Mã: DT3012VM8

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT3012VM8 Mã sản phẩm   : DT3012VM8 Kích thước        : W3000 x D1200 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc  từ gỗ

Bàn làm việc module LUXMD04C10
Mã: LUXMD04C10

Bàn làm việc Module Hòa Phát LUXMD04C10 +  Modul làm việc 3 chỗ ngồi sử dụng khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp. +  Vách

Bàn làm việc Module HRMD10
Mã: HRMD10

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD10 Mã sản phẩm   : HRMD10 Kích thước        : W2800 x D1406 x H1100 mm Chất liệu           : Module bàn làm việc làm bằng gỗ

Bàn làm việc Module HRMD09
Mã: HRMD09

Bàn làm việc Module chân sắt HRMD09 Mã sản phẩm   : HRMD09 Kích thước        : W1400 x D1406 x H1150 mm Chất liệu            :  Bàn làm việ c làm bằng gỗ

Bàn làm việc Module HRMD05
Mã: HRMD05

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD05 Mã sản phẩm  : HRMD05 Kích thước   :  W2420 x D1340 x H1150 mm Chất liệu  : Module bàn làm việc 4 chỗ HRMD05 làm bằng gỗ

Bàn làm việc Module HRMD04
Mã: HRMD04

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD04 Mã sản phẩm   : HRMD04 Kích thước        : W2935 x D2735 x H1150 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4 chỗ

Bàn làm việc Module HRMD03
Mã: HRMD03

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD03 Mã sản phẩm   : HRMD03 Kích thước        : W2800 x D1200 x H1150 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4 chỗ

Bàn làm việc Module HRMD02
Mã: HRMD02

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD02 Mã sản phẩm   : HRMD02 Kích thước        : W2820 x D2420 x H1100 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4 chỗ

Bàn làm việc Module HRMD01
Mã: HRMD01

Bàn làm việc Module Hòa Phát HRMD01 Mã sản phẩm   : HRMD01 Kích thước        : W2810 x D1420 x H1100 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4 chỗ

Bàn làm việc module LUXMD03C10
Mã: LUXMD03C10

Bàn làm việc Module Hòa Phát LUXMD03C10 +  Modul làm việc 4 chỗ ngồi sử dụng khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp. +  Vách

Bàn làm việc Module LUXMD02C10
Mã: LUXMD02C10

Bàn làm việc Module Hòa Phát LUXMD02C10 Mã sản phẩm   : LUXMD02C10 Kích thước        : W2800 x D1200 x H1120 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4

Bàn làm việc Module LUXMD01C10
Mã: LUXMD01C10

Bàn làm việc Modul Hòa Phát LUXMD01C10 Mã sản phẩm   : LUXMD01C10 Kích thước        : W2400 x D1200 x H1120 mm Chất liệu            : Module bàn làm việc 4

Bàn làm việc LUX120HLC10
Mã: LUX120HLC10

Bàn làm việc Hòa Phát LUX120HLC10 Mã sản phẩm   : LUX120HLC10 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có hộc, mặt bàn

Bàn làm việc LUX120SC10
Mã: LUX120SC10

Bàn làm việc Hòa Phát LUX120SC10 Mã sản phẩm   : LUX120SC10 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có mặt bàn gỗ

Bàn trưởng phòng UNP1612CS3
Mã: UNP1612CS3

Bàn trưởng phòng Hòa Phát UNP1612CS3 Mã sản phẩm   : UNP1612CS3 Kích thước        : W1600 x D1200 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn trưởng phòng khung

Bàn trưởng phòng UNP1880CS3
Mã: UNP1880CS3

Bàn trưởng phòng Hòa Phát UNP1880CS3 Mã sản phẩm   : UNP1880CS3 Kích thước        : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn trưởng phòng khung thép

Bàn trưởng phòng ET1600I
Mã: ET1600I

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600I Mã sản phẩm   : ET1600I Kích thước       : W1600 x D700 x H760 mm Chất liệu           :  Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp

Bàn trưởng phòng ET1400I
Mã: ET1400I

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400I Mã sản phẩm   : ET1400I Kích thước       : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu           :  Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp

Bàn trưởng phòng HRP1890L2Y1
Mã: HRP1890L2Y1

Bàn lãnh đạo 1m8 bằng gỗ Hòa Phát HRP1890L2Y1 Mã sản phẩm   : HRP1890L2Y1 Kích thước     : W1800 x D1600 x H750 mm Chất liệu     :  Bàn làm việc

Bàn trưởng phòng HRP1885Y1
Mã: HRP1885Y1

Bàn trưởng phòng gỗ 1m8 Hòa Phát HRP1885Y1 Mã sản phẩm   : HRP1885Y1 Kích thước       : W1800 x D1700 x H750 mm Chất liệu      :  Bàn văn phòng  HRP1885Y1 làm

Bàn trưởng phòng HRP1890
Mã: HRP1890

Bàn lãnh đạo gỗ Royal 1m8 HRP1890 Mã sản phẩm   : HRP1890 Kích thước        : W1800 x D900 x H750 mm Chất liệu            : Bàn lãnh đạo gỗ HRP1890 làm

Bàn làm việc Hòa Phát ET1600F
Mã: ET1600F

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600F Mã sản phẩm   : ET1600F Kích thước        : W1600 x D800 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  làm từ gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1600E
Mã: ET1600E

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600E Mã sản phẩm   : ET1600E Kích thước        : W1600 x D800 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400K
Mã: ET1400K

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400K Mã sản phẩm   : ET1400K Kích thước        : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc làm bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400G
Mã: ET1400G

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400G Mã sản phẩm   : ET1400G Kích thước        : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc từ gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400D
Mã: ET1400D

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D Mã sản phẩm   : ET1400D Kích thước        : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400C
Mã: ET1400C

Bàn trưởng phòng gỗ Hòa Phát ET1400C Mã sản phẩm   : ET1400C Kích thước        : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400B
Mã: ET1400B

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400B Mã sản phẩm   : ET1400B Kích thước      : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu          :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng ET1400A
Mã: ET1400A

Bàn gỗ trưởng phòng Hòa Phát ET1400A Mã sản phẩm   : ET1400A Kích thước        : W1400 x D700 x H760 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng làm bằng gỗ

Bàn trưởng phòng HRP1890L1Y2
Mã: HRP1890L1Y2

Bàn trưởng phòng Hòa Phát HRP1890L1Y2 Mã sản phẩm   : HRP1890L1Y2 Kích thước        : W1800 x D1800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn văn phòng làm bằng

Bàn trưởng phòng HRP1600
Mã: HRP1600

Bàn lãnh đạo Hòa Phát HRP1600 Mã sản phẩm   : HRP1600 Kích thước        : W1600 x D850 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ công

Bàn trưởng phòng NTP1890T1
Mã: NTP1890T1

Bàn trưởng phòng Hòa Phát   NTP1890T1 Mã sản phẩm   : NTP18090T1 Kích thước       : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu           :  Bàn làm việc từ Gỗ công

Bàn trưởng phòng NTP1880
Mã: NTP1880

Bàn trưởng phòng Hòa Phát   NTP1880 Mã sản phẩm   : NTP1880 Kích thước        : Bàn làm việc chính: W1880 x D1600 x H760 mm Chất liệu            : Bộ  bàn

Bộ bàn trưởng phòng NTP1800C
Mã: NTP1800CA, NTP1800C

Bộ bàn trưởng phòng Hòa Phát NTP1800C Mã sản phẩm   : NTP1800C Kích thước       : Bàn làm việc chính: W1800 x D850 x H750 mm                          Tủ

Bàn trưởng phòng NTP1800
Mã: NTP1800

Bàn trưởng phòng Hòa Phát NTP1800 Mã sản phẩm   : NTP1800 Kích thước        : Bàn làm việc chính: W1800 x D800 x H750 mm                           Tủ

Bàn nhân viên OD1200D
Mã: OD1200D

Bàn nhân viên gỗ OD1200D Mã sản phẩm   : OD1200D Kích thước     : W1200 x D700 x H760 mm Chất liệu     :  Bàn văn phòng  làm bằng gỗ công nghiệp phủ PU cao

Bàn nhân viên HR100SC9
Mã: HR100SC9

Bàn làm việc chân sắt HR100SC9 Mã sản phẩm   : HR100SC9 Kích thước   : W1000 x D600 x H750 mm Chất liệu    :  Khung thép Kiểu dáng   : Mặt bàn làm việc hình

Bàn nhân viên HR140SHL
Mã: HR140SHL

Bàn nhân viên văn phòng HR140SHL Mã sản phẩm   : HR140SHL (mã sản phẩm cũ HR1400SHL) Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR140HL
Mã: HR140HL

Bàn nhân viên văn phòng HR140HL Mã sản phẩm   : HR140HL (mã sản phẩm cũ HR1400HL) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm

Bàn nhân viên HR120SHL
Mã: HR120SHL

Bàn nhân viên văn phòng HR120SHL Mã sản phẩm   : HR120SHL (mã sản phẩm cũ HR1200SHL) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm