Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 7 sản phẩm trong Bàn hội trường khung sắt
Bàn gấp gọn UNHT01
Mã: UNHT01

Bàn hội trường gấp gọn Hòa Phát UNHT01 Mã sản phẩm   : UNHT01 Kích thước      :  W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung bàn chân

Bàn gấp gọn BHT512
Mã: BHT512

Bàn hội trường gấp gọn Hòa Phát BHT512 Mã sản phẩm   : BHT512 Kích thước      :  W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép sơn

Bàn hội trường EBX418
Mã: EBX418

Bàn hội trường khung thép 1m8 EBX418 Mã sản phẩm   : EBX418 Kích thước       : W1800 x D400 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường với khung thép

Bàn hội trường EBX416
Mã: EBX416

Bàn hội trường khung thép 1m6 EBX416 Mã sản phẩm   : EBX416 Kích thước       : W1600 x D400 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường khung thép Kiểu

Bàn hội trường EBX415
Mã: EBX415

Bàn hội trường khung thép 1m5 EBX415 Mã sản phẩm   : EBX415 Kích thước      : W1500 x D400 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn hội trường khung thép Kiểu

Bàn hội trường EBX414
Mã: EBX414

Bàn hội trường khung thép 1m4 EBX414 Mã sản phẩm   : EBX414 Kích thước       : W1400 x D400 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép Kiểu dáng

Bàn hội trường EBX412
Mã: EBX412

Bàn hội trường khung thép EBX412 Mã sản phẩm   : EBX412 Kích thước      : W1200 x D400 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép Kiểu dáng