Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 48 sản phẩm trong Bàn Hội Trường
Bàn gấp gọn UNHT01
Mã: UNHT01

Bàn hội trường gấp gọn Hòa Phát UNHT01 Mã sản phẩm   : UNHT01 Kích thước      :  W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung bàn chân

Bàn gấp gọn BHT512
Mã: BHT512

Bàn hội trường gấp gọn Hòa Phát BHT512 Mã sản phẩm   : BHT512 Kích thước      :  W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép sơn

Bàn hội trường HP2050D
Mã: HP2050D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP2050D Mã sản phẩm   : HP2050D Kích thước      : W2000 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường chất liệu gỗ

Bàn hội trường HP1850D
Mã: HP1850D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1850D Mã sản phẩm   : HP1850D Kích thước      : W1800 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường chất gỗ công

Bàn hội trường HP2050L
Mã: HP2050L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP2050L Mã sản phẩm   : HP2050L Kích thước       : W2000 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường chất liệu gỗ

Bàn hội trường HP1850L
Mã: HP1850L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1850L Mã sản phẩm   : HP1850L Kích thước       : W1800 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường từ gỗ công

Bàn hội trường SV2050D
Mã: SV2050D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV2050D Mã sản phẩm   : SV2050D Kích thước       : W2000 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường từ gỗ công

Bàn hội trường SV1850D
Mã: SV1850D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1850D Mã sản phẩm   : SV1850D Kích thước       : W1800 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường từ gỗ công

Bàn hội trường SV2050L
Mã: SV2050L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV2050L Mã sản phẩm   : SV2050L Kích thước       : W2000 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Mẫu bàn hội trường từ gỗ

Bàn hội trường SV1850L
Mã: SV1850L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1850L Mã sản phẩm   : SV1850L Kích thước       : W1800 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường BHT15LH2V
Mã: BHT15LH2V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15LH2V Mã sản phẩm   : BHT15LH2V Kích thước      : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường BHT12LH2V
Mã: BHT12LH2V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12LH2V Mã sản phẩm   : BHT12LH2V Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường BHT12DH2V
Mã: BHT12DH2V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH2V Mã sản phẩm   : BHT12DH2V Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường BHT15LH2
Mã: BHT15LH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15LH2 Mã sản phẩm   : BHT15LH2 Kích thước      : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường BHT12DH4V
Mã: BHT12DH4V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH4V Mã sản phẩm   : BHT12DH4V Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường khung gỗ tự

Bàn hội trường BHT12DH4
Mã: BHT12DH4

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH4 Mã sản phẩm   : BHT12DH4 Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn hội trường khung tự

Bàn hội trường HP1550L
Mã: HP1550L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1550L Mã sản phẩm   : HP1550L Kích thước       : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường SV1550D
Mã: SV1550D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1550D Mã sản phẩm   : SV1550D Kích thước       : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường HP1850D
Mã: HP1850D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1850D Mã sản phẩm   : HP1850D Kích thước      : W1800 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường BHT12LH2
Mã: BHT12LH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12LH2 Mã sản phẩm   : BHT12LH2 Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường HP1650D
Mã: HP1650D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1650D Mã sản phẩm   : HP1650D Kích thước       : W1600 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường HP1550D
Mã: HP1550D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1550D Mã sản phẩm   : HP1550D Kích thước       : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường HP1450D
Mã: HP1450D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1450D Mã sản phẩm   : HP1450D Kích thước       : W1400 x D500 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường HP1650L
Mã: HP1650L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1650L Mã sản phẩm   : HP1650L Kích thước       : W1600 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường HP1450L
Mã: HP1450L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp HP1450L Mã sản phẩm   : HP1450L Kích thước       : W1400 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường gỗ công

Bàn hội trường SV1650D
Mã: SV1650D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1650D Mã sản phẩm   : SV1650D Kích thước       : W1600 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường SV1450D
Mã: SV1450D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1450D Mã sản phẩm   : SV1450D Kích thước       : W1400 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường SV1550L
Mã: SV1550L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1550L Mã sản phẩm   : SV1550L Kích thước       : W1500 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường SV1450L
Mã: SV1450L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1450L Mã sản phẩm   : SV1450L Kích thước       : W1400 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ công

Bàn hội trường SV1250L
Mã: SV1250L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1250L Mã sản phẩm   : SV1250L Kích thước       : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường BHT12DH2
Mã: BHT12DH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH2 Mã sản phẩm   : BHT12DH2 Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường bằng gỗ tự

Bàn hội trường EBX418
Mã: EBX418

Bàn hội trường khung thép 1m8 EBX418 Mã sản phẩm   : EBX418 Kích thước       : W1800 x D400 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường với khung thép

Bàn hội trường EBX416
Mã: EBX416

Bàn hội trường khung thép 1m6 EBX416 Mã sản phẩm   : EBX416 Kích thước       : W1600 x D400 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường khung thép Kiểu

Bàn hội trường EBX415
Mã: EBX415

Bàn hội trường khung thép 1m5 EBX415 Mã sản phẩm   : EBX415 Kích thước      : W1500 x D400 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn hội trường khung thép Kiểu

Bàn hội trường EBX414
Mã: EBX414

Bàn hội trường khung thép 1m4 EBX414 Mã sản phẩm   : EBX414 Kích thước       : W1400 x D400 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép Kiểu dáng

Bàn hội trường EBX412
Mã: EBX412

Bàn hội trường khung thép EBX412 Mã sản phẩm   : EBX412 Kích thước      : W1200 x D400 x H750 mm Chất liệu          : Bàn hội trường khung thép Kiểu dáng  

Bàn hội trường SV1650L
Mã: SV1650L

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1650L Mã sản phẩm   : SV1650L Kích thước       : W1600 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường SV1250D
Mã: SV1250D

Bàn hội trường gỗ công nghiệp SV1250D Mã sản phẩm   : SV1250D Kích thước       : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ

Bàn hội trường BHT12DV2
Mã: BHT12DV2

Bàn hội trường gỗ sơn PU BHT12DV2 Mã sản phẩm   : BHT12DV2 Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường bằng gỗ Veneer

Bàn hội trường BHT12DV1
Mã: BHT12DV1

Bàn hội trường gỗ sơn PU BHT12DV1 Mã sản phẩm   : BHT12DV1 Kích thước      : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          :  Bàn hội trường gỗ Veneer cao cấp