Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 34 sản phẩm trong Bàn Giám Đốc Cao Cấp
Bàn giám đốc LUXP1880C10
Mã: LUXP1880C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP1880C10 Mã sản phẩm  :  LUXP1880C10 Kích thước       : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP240C10
Mã: LUXP240C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP240C10 Mã sản phẩm   : LUXP240C10 Kích thước        : W2400 x D1800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP160C10
Mã: LUXP160C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP160C10 Mã sản phẩm   : LUXP160C10 Kích thước        : W1600 x D1850 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXB2720V1
Mã: LUXB2720V1

Bàn lãnh đạo cao cấp LUXB2720V1 Mã sản phẩm   : LUXB2720V1 Kích thước    : W2700 x D2005 x H760 mm Chất liệu   : Bàn lãnh đạo cao cấp gỗ công nghiệp phủ

Bàn giám đốc DT3212VM18
Mã: DT3212VM18

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer kết hợp gỗ Melamine DT3212VM18 Mô tả sản phẩm          : -  BÀN GIÁM ĐỐC   làm từ gỗ công nghiệp Veneer, kết hợp

Bàn giám đốc DT3212V18
Mã: DT3212V18

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer DT3212V18 Mô tả sản phẩm          :                             -  BÀN GIÁM ĐỐC   làm từ gỗ công nghiệp Veneer  

Bàn giám đốc DT2411VM17
Mã: DT2411VM17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411VM17 Mã sản phẩm     : DT2411VM17 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            : Veneer kết hợp Melamine Kiểu

Bàn giám đốc DT2010VM17
Mã: DT2010VM17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010VM17 Mã sản phẩm     : DT2010VM17 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Veneer kết hợp Melamine Kiểu

Bàn giám đốc DT2411V17
Mã: DT2411V17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411V17 Mã sản phẩm     : DT2411V17 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp Veneer sơn PU

Bàn giám đốc DT2010V17
Mã: DT2010V17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010V17 Mã sản phẩm     : DT2010V17 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp Veneer sơn PU

Bàn giám đốc LUXB2018V3
Mã: LUXB2018V3

Bàn giám đốc cao cấp LUXB2018V3 Mã sản phẩm   : LUXB2018V3 Kích thước        : W2000 x D1800 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc có hộc, mặt bàn

Bàn giám đốc LUXB1818V3
Mã: LUXB1818V3

Bàn giám đốc cao cấp LUXB1818V3 Mã sản phẩm   : LUXB1818V3 Kích thước        : W1800 x D1800 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp phủ Melamine

Bàn giám đốc DT2010H3
Mã: DT2010H3

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H3 Mã sản phẩm   : DT2010H3 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT2010H40
Mã: DT2010H40

Bàn giám đốc gỗ  Hòa Phát  DT2010H40 Mã sản phẩm   : DT2010H40 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc gỗ 2m 

Bàn giám đốc DT2010H37
Mã: DT2010H37

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H37 Mã sản phẩm   : DT2010H37 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT2010H35
Mã: DT2010H35

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H35 Mã sản phẩm   : DT2010H35 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT2010H26
Mã: DT2010H26

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H26 Mã sản phẩm   : DT2010H26 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc từ gỗ công

Bàn giám đốc DT2010H25
Mã: DT2010H25

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H25 Mã sản phẩm   : DT2010H25 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT2010H24
Mã: DT2010H24

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H24 Mã sản phẩm   : DT2010H24 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT2010H12
Mã: DT2010H12

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H12 Mã sản phẩm   : DT2010H12 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT2010H4
Mã: DT2010H4

Bàn giám đốc giá rẻ Hòa Phát DT2010H4 Mã sản phẩm   : DT2010H4 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT1890H43
Mã: DT1890H43

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H43 Mã sản phẩm   : DT1890H43 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            : Mẫu bàn giám đốc  này làm bằng

Bàn giám đốc DT1890H40
Mã: DT1890H40

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H40 Mã sản phẩm   : DT1890H40 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc làm bằng gỗ công

Bàn giám đốc DT1890H37
Mã: DT1890H37

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37 Mã sản phẩm   : DT1890H37 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  bằng gỗ công

Bàn giám đốc DT1890H36
Mã: DT1890H36

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H36 Mã sản phẩm   : DT1890H36 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc bằng gỗ công

Bàn giám đốc DT1890H35
Mã: DT1890H35

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H35 Mã sản phẩm   : DT1890H35 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  bằng gỗ công

Bàn giám đốc DT1890H17
Mã: DT1890H17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H17 Mã sản phẩm   : DT1890H17 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc gỗ làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT1890H15
Mã: DT1890H15

Bàn gỗ giám đốc Hòa Phát DT1890H15 Mã sản phẩm   : DT1890H15 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng

Bàn giám đốc DT1890H12
Mã: DT1890H12

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT1890H12 Mã sản phẩm   : DT1890H12 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT1890H5
Mã: DT1890H5

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5 Mã sản phẩm   : DT1890H5 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            : Mẫu bàn giám đốc  làm bằng gỗ

Bàn giám đốc LUXP1880C10
Mã: LUXP1880C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP1880C10 Mã sản phẩm  :  LUXP1880C10 Kích thước       : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP240C10
Mã: LUXP240C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP240C10 Mã sản phẩm   : LUXP240C10 Kích thước        : W2400 x D1800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP180C10
Mã: LUXP180C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP180C10 Mã sản phẩm   : LUXP180C10 Kích thước        : W2000 x D1800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP160C10
Mã: LUXP160C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP160C10 Mã sản phẩm   : LUXP160C10 Kích thước        : W1600 x D1850 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung