Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 108 sản phẩm trong BÀN GIÁM ĐỐC
Bàn giám đốc gỗ DT2411V12
Mã: DT2411V12

Bàn làm việc giám đốc gỗ Veneer DT2411V12 Mã sản phẩm   : DT2411V12 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  chất

Bàn giám đốc gỗ DT1890V12
Mã: DT1890V12

Bàn làm việc giám đốc gỗ Veneer DT1890V12  Mã sản phẩm   : DT1890V12  Kích thước        : W1800 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc

Bàn giám đốc gỗ DT1890V15
Mã: DT1890V15

Bàn làm việc giám đốc gỗ Veneer DT1890V15 Mã sản phẩm   : DT1890V15 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc từ

Bàn giám đốc LUXP1880C10
Mã: LUXP1880C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP1880C10 Mã sản phẩm  :  LUXP1880C10 Kích thước       : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP240C10
Mã: LUXP240C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP240C10 Mã sản phẩm   : LUXP240C10 Kích thước        : W2400 x D1800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP160C10
Mã: LUXP160C10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP160C10 Mã sản phẩm   : LUXP160C10 Kích thước        : W1600 x D1850 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng khung

Bàn giám đốc LUXP1880YC10
Mã: LUXP1880YC10

Bàn giám đốc Hòa Phát LUXP1880YC10 Mã sản phẩm   : LUXP1880YC10 Kích thước        : W1880 x D800 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  sử dụng

Bàn giám đốc LUXB2720V1
Mã: LUXB2720V1

Bàn lãnh đạo cao cấp LUXB2720V1 Mã sản phẩm   : LUXB2720V1 Kích thước    : W2700 x D2005 x H760 mm Chất liệu   : Bàn lãnh đạo cao cấp gỗ công nghiệp phủ

Bàn giám đốc DT2010VM1
Mã: DT2010VM1

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM1 Mã sản phẩm   : DT2010VM1 Kích thước     : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu        :  Bàn giám đốc  có Mặt ngoài Veneer,

Bàn giám đốc LUXB2620V4
Mã: LUXB2620V4

Bàn làm việc cao cấp LUXB2620V4 Mã sản phẩm   : LUXB2620V4 Kích thước    : W2650 x D1900 x H760 mm Chất liệu     : Bàn làm việc  Gỗ công nghiệp phủ Melamine

Bàn giám đốc DT3020VM20
Mã: DT3020VM20

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer kết hợp gỗ Melamine DT3020VM20 Mô tả sản phẩm   : -  BÀN GIÁM ĐỐC   làm từ gỗ công nghiệp Veneer, kết hợp gỗ Melamine

Bàn giám đốc DT2411VM19
Mã: DT2411VM19

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411VM19 Mã sản phẩm   : DT2411VM19 Kích thước      : W2400 x D1100 x H760 mm Lưu ý: Giá trên web chưa bao gồm hộc và tủ phụ. Chất

Bàn giám đốc DT2010VM19
Mã: DT2010VM19

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010VM19 Mã sản phẩm   : DT2010VM19 Kích thước    :  W2000 x D1000 x H760 mm Lưu ý: Giá trên web chưa bao gồm hộc và tủ phụ. Chất liệu

Bàn giám đốc DT2411V19
Mã: DT2411V19

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer DT2411V19 Mô tả sản phẩm    : -  BÀN GIÁM ĐỐC    làm từ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp. - Bàn có ray bàn phím giảm

Bàn giám đốc DT2010V19
Mã: DT2010V19

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer DT2010V19 Mô tả sản phẩm    : -  BÀN GIÁM ĐỐC    làm từ gỗ công nghiệp Veneer cao cấp. - Bàn có ray bàn phím giảm

Bàn giám đốc DT3212VM18
Mã: DT3212VM18

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer kết hợp gỗ Melamine DT3212VM18 Mô tả sản phẩm          : -  BÀN GIÁM ĐỐC   làm từ gỗ công nghiệp Veneer, kết hợp

Bàn giám đốc DT3212V18
Mã: DT3212V18

Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ Verneer DT3212V18 Mô tả sản phẩm          :                             -  BÀN GIÁM ĐỐC   làm từ gỗ công nghiệp Veneer  

Bàn giám đốc DT2411VM17
Mã: DT2411VM17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411VM17 Mã sản phẩm     : DT2411VM17 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            : Veneer kết hợp Melamine Kiểu

Bàn giám đốc DT2010VM17
Mã: DT2010VM17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010VM17 Mã sản phẩm     : DT2010VM17 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Veneer kết hợp Melamine Kiểu

Bàn giám đốc DT2411V17
Mã: DT2411V17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411V17 Mã sản phẩm     : DT2411V17 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp Veneer sơn PU

Bàn giám đốc DT2010V17
Mã: DT2010V17

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010V17 Mã sản phẩm     : DT2010V17 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp Veneer sơn PU

Bàn giám đốc LUXB2418V3
Mã: LUXB2418V3

Bàn làm việc cao cấp LUXB2418V3 Mã sản phẩm   : LUXB2418V3 Kích thước        : W2400 x D1800 x H760 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  Gỗ công nghiệp

Bàn giám đốc LUXB2018V3
Mã: LUXB2018V3

Bàn giám đốc cao cấp LUXB2018V3 Mã sản phẩm   : LUXB2018V3 Kích thước        : W2000 x D1800 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc có hộc, mặt bàn

Bàn giám đốc LUXB1818V3
Mã: LUXB1818V3

Bàn giám đốc cao cấp LUXB1818V3 Mã sản phẩm   : LUXB1818V3 Kích thước        : W1800 x D1800 x H760 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp phủ Melamine

Bàn giám đốc DT2411VM16
Mã: DT2411VM16

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT2411VM16 Mã sản phẩm   : DT2411VM16 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  từ gỗ công

Bàn giám đốc DT2010VM16
Mã: DT2010VM16

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT2010VM16 Mã sản phẩm   : DT2010VM16 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT1890VM16
Mã: DT1890VM16

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM16 Mã sản phẩm   : DT1890VM16 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT2411V16
Mã: DT2411V16

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411V16 Mã sản phẩm   : DT2411V16 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  bằng gỗ công

Bàn giám đốc DT2010V16
Mã: DT2010V16

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT2010V16 Mã sản phẩm   : DT2010V16 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng gỗ

Bàn giám đốc DT1890V1
Mã: DT1890V1

Bàn giám đốc gỗ Veneer Hòa Phát DT1890V1 Mã sản phẩm   : DT1890V1 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm

Bàn giám đốc DT1890V16
Mã: DT1890V16

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V16 Mã sản phẩm   : DT1890V16 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  làm bằng gỗ

Bàn giám đốc ET1600VM1
Mã: ET1600VM1

Bàn lãnh đạo Hòa Phát 1m6 ET1600VM1 Mã sản phẩm   : ET1600VM1 Kích thước        : W1600 x D800 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  bằng gỗ

Bàn giám đốc DT2010VM14
Mã: DT2010VM14

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2010V14 Mã sản phẩm   : DT2010VM14 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  từ

Bàn giám đốc DT2411VM15
Mã: DT2411VM15

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411VM15 Mã sản phẩm   : DT2411VM15 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  từ

Bàn giám đốc DT2411V15
Mã: DT2411V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411V15 Mã sản phẩm   : DT2411V15 Kích thước        : W2400 x D1100 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc từ gỗ

Bàn giám đốc DT1890VM14
Mã: DT1890VM14

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT1890VM14 Mã sản phẩm   : DT1890VM14 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  từ

Bàn giám đốc DT2010VM15
Mã: DT2010VM15

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM15 Mã sản phẩm   : DT2010VM15 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc  chất liệu

Bàn giám đốc DT1890VM15
Mã: DT1890VM15

Bàn làm việc giám đốc gỗ Hòa Phát DT1890VM15 Mã sản phẩm   : DT1890VM15 Kích thước        : W1800 x D900 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc

Bàn giám đốc DT2010V14
Mã: DT2010V14

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2010V14 Mã sản phẩm   : DT2010V14 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            : Bàn giám đốc chất liệu gỗ

Bàn giám đốc DT2010V15
Mã: DT2010V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer cao cấp Hòa Phát DT2010V15 Mã sản phẩm   : DT2010V15 Kích thước        : W2000 x D1000 x H760 mm Chất liệu            :  Bàn giám đốc