Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 13 sản phẩm trong Bàn Ghế Sinh Viên
Bàn ghế sinh viên BSV108TG
Mã: BSV108TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV108TG Mã sản phẩm   : BSV108TG Kích thước : W1200 x D880 x H750 mm Chất liệu      :  Bàn ghế sinh viên khung thép sơn tĩnh điện  + Mặt

Bàn ghế sinh viên BSV107TG
Mã: BSV107TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV107TG Mã sản phẩm   : BSV107TG Kích thước : W1200 x D940 x H820 mm Chất liệu      :  Bàn ghế sinh viên khung thép sơn tĩnh điện  + Mặt

Bàn ghế sinh viên BSV105TG
Mã: BSV105TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV105TG Mã sản phẩm   : BSV105TG Kích thước : W1200 x D890 x H750 mm Chất liệu      :  Bàn ghế sinh viên khung thép sơn tĩnh điện  + Mặt

Bàn ghế sinh viên BSV240
Mã: BSV240

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV240 Mã sản phẩm   : BSV240 Kích thước       : W2400 x D920 x H1(450) x H2(750) x H800 mm Chất liệu            : + Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV108T
Mã: BSV108T, BSV108TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV108T Mã sản phẩm   : BSV108 Kích thước       : W1200 x D880 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV107T
Mã: BSV107T, BSV107TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV107T Mã sản phẩm   : BSV107T Kích thước     : W1200 x D940 x H1(450) x H2(750) x H820 mm Chất liệu         : Bàn ghế sinh viên khung thép sơn

Bàn ghế sinh viên BSV107
Mã: BSV107, BSV107G

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV107 Mã sản phẩm   : BSV107 Kích thước       : W1200 x D800 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV105T
Mã: BSV105T, BSV105TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV105T Mã sản phẩm   : BSV105T Kích thước  : W1200 x D890 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu      :  Bàn ghế sinh viên khung thép sơn tĩnh

Bàn ghế sinh viên BSV103T
Mã: BSV103T

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV103T Mã sản phẩm   : BSV103T Kích thước       : W1200 x D940 x H1(450) x H2(750) x H840 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV103
Mã: BSV103

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV103 Mã sản phẩm   : BSV103 Kích thước       : W1200 x D800 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV102T
Mã: BSV102T, BSV102TG

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV102T Mã sản phẩm   : BSV102T Kích thước       : W1200 x D890 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế sinh viên BSV102
Mã: BSV102, BSV102

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV102 Mã sản phẩm   : BSV102 Kích thước       : W1200 x D800 x H1(450) x H2(750) x H750 mm Chất liệu            : +  Bàn ghế sinh viên khung

Bàn ghế học sinh BHS107HP - GHS107HP
Mã: BHS107HP, GHS107HP, BHS107HP3G, GHS107HP3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS107HP- GHS107HP Mã sản phẩm  :  BHS107HP, GHS107HP, BHS107HP3G, GHS107HP3G Kích thước : BHS107HP3G : W600 x D400 x H540 mm BHS107HP4G : W600 x