Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 16 sản phẩm trong Bàn Ghế Học Sinh
Bàn ghế học sinh BHS501 + GHS501
Mã: BHS501

Bàn học sinh tiểu học BHS501 + GHS501 Mã sản phẩm   : BHS501, GHS501 Kích thước : BHS501-3: W1200 x D400 x H650 mm  BHS501-4: W1200 x D400 x H730 mm  BHS501-5: W1200 x D400 x

Bàn ghế học sinh BHS109HP3G - GHS109HP3G
Mã: BHS109HP, GHS109HP

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS109HP - GHS109HP Mã sản phẩm  :  BHS109HP , GHS109HP Kích thước : BHS109HP3G : W1200 x D400 x H540 mm BHS109HP4G : W1200 x D400 x H590 mm

Bàn ghế học sinh BHS108HP - GHS108HP
Mã: BHS108HP, GHS108HP, BHS108HP3G, GHS108HP3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS108HP- GHS108HP Mã sản phẩm  :  BHS108HP, GHS108HP,  BHS108HP3G, GHS108HP3G Kích thước : BHS108HP3G : W1200 x D400 x H540 mm BHS108HP4G : W1200

Bàn ghế học sinh BHS109-3G - GHS109-3G
Mã: BHS109-3G, GHS109-3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS109-3G - GHS109-3G Mã sản phẩm   : BHS109-3G, GHS109-3G Kích thước : BHS109-3G: W1200 x D450 x H510 mm BHS109-4G: W1200 x D500 x H570 mm

Bàn ghế học sinh BHS108-3G - GHS108-3G
Mã: BHS108-3G, GHS108-3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS108-3G - GHS108-3G Mã sản phẩm   : BHS108-3G, GHS108-3G Kích thước : BHS108-3G: W1200 x D450 x H510 mm BHS108-4G: W1200 x D500 x H570 mm

Bàn ghế học sinh BHS107-3G - GHS107-3G
Mã: BHS107-3G, GHS107-3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS107-3G - GHS107-3G Mã sản phẩm   : BHS107-3G, GHS107-3G Kích thước : BHS107-3G: W600 x D450 x H510 mm BHS107-4G: W600 x D500 x H570 mm BHS107-5G:

Bàn ghế học sinh BHS102AG - GHS102AG
Mã: BHS102AG, GHS102AG

Bộ bàn ghế học sinh tiểu học BHS102AG - GHS102AG Mã sản phẩm   : BHS102AG, GHS102AG Kích thước :  - BHS102AG: W1000 x D400 x H550 mm  - GHS102AG: W360  x D350 x H610 mm -

Bàn ghế học sinh BHS101AG - GHS101AG
Mã: BHS101AG, GHS101AG

Bộ bàn ghế học sinh tiểu học BHS101AG - GHS101AG Mã sản phẩm   : BHS101AG, GHS101AG Kích thước :  - BHS101AG: W1000 x D400 x H550 mm  - GHS101AG: W320  x D375 x H610 mm -

Bàn ghế học sinh BHS116 + GHS116
Mã: BHS116, GHS116

Bàn học sinh tiểu học BHS116 + GHS116 Mã sản phẩm   : BHS116 - GHS116 Kích thước     : BHS116-4G: W600 x D500 x H570 mm  BHS116-5G: W600 x D500 x H630 mm  BHS116-6G: W600 x

Bàn ghế học sinh BHS115 + GHS115
Mã: BHS115, GHS115

Bàn học sinh tiểu học BHS115 + GHS115 Mã sản phẩm   : BHS115 - GHS115 Kích thước     : BHS115-4G: W600 x D500 x H570 mm  BHS115-5G: W600 x D500 x H630 mm  BHS115-6G: W600 x

Bàn ghế học sinh BHS112 - GHS112
Mã: BHS112, GHS112

Bàn học sinh tiểu học BHS112 Mã sản phẩm   : BHS112 - GHS112 Kích thước     : BHS112-4G: W1200 x D860 x H570 mm  BHS112-5G: W1200 x D860 x H630 mm  BHS112-6G: W1200 x D860 x

Bàn ghế học sinh BHS111
Mã: BHS111

Bàn học sinh tiểu học BHS111 Mã sản phẩm   : BHS111-4G, BHS111-5G, BHS111-6G, BHS111-7G Kích thước     : BHS111-4G: W1200 x D860 x H570 mm  BHS111-5G: W1200 x D860 x H630

Bàn ghế học sinh BHS110HP - GHS110HP
Mã: BHS110HP, GHS110HP, BHS110HP3G, GHS110HP3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS110HP - GHS110HP Mã sản phẩm   :BHS110HP, GHS110HP Kích thước     : BHS110HP3G: W1200 x D400 x H540 mm  BHS110HP4G: W1200 x D400 x H590 

Bàn ghế học sinh BHS109HP - GHS109HP
Mã: BHS109HP, GHS109HP

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS109 + GHS109 Mã sản phẩm  : BHS109HP, GHS109HP Kích thước     : BHS109HP3G: W1200 x D400 x H540 mm  BHS109HP4G: W1200 x D400 x H590 

Bàn ghế học sinh BHS29B - GHS29
Mã: BHS29B, GHS29

Bộ bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B + GHS29  Mã sản phẩm   : BHS109B, BHS29B-1, BHS29B-2, BHS29B-3, GHS29 Kích thước       :BHS29B,

Bàn ghế học sinh BHS1103G- GHS1103G
Mã: BHS110-3G, GHS110-3G

Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS110-3G - GHS110-3G Mã sản phẩm   : BHS110-3G, GHS110-3G Kích thước : BHS110-3G: W1200 x D450 x H510 mm BHS110-4G: W1200 x D500 x H570 mm