Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 19 sản phẩm trong BÀN GHẾ ĂN CÔNG NGHIỆP
Ghế đôn GD06
Mã: GD06

Ghế đôn khung thép Hòa Phát GD06 Mã sản phẩm   : GD06 Kích thước      :   W290 x D290 x H450 mm Chất liệu          :  - Đệm nhựa                     

Ghế đôn GD05B
Mã: GD05B

Ghế đôn Hòa Phát GD05B Mã sản phẩm   : GD05B Kích thước       : W365 x D365 x H300 mm Chất liệu           : Khung thép, đệm PVC hoặc nhựa Kiểu dáng        

Ghế đôn GD05A
Mã: GD05A

Ghế đôn Hòa Phát GD05A Mã sản phẩm   :   GD05A Kích thước       : W365 x D365 x H300 mm Chất liệu            : Khung thép, đệm PVC hoặc nhựa Kiểu dáng    

Ghế đôn GD04
Mã: GD04

Ghế đôn Hòa Phát GD04 Mã sản phẩm   : GD04 Kích thước      : W430 x D430 x H450 mm Chất liệu          : Khung thép, đệm PVC Kiểu dáng        : Ghế đôn

Ghế đôn GD03
Mã: GD03

Ghế đôn Hòa Phát GD03 Mã sản phẩm   : GD03 Kích thước       : W440 x D440 x H480 mm Chất liệu            : Khung thép, đệm gỗ/nhựa/PVC Kiểu dáng        

Ghế đôn GD02
Mã: GD02

Ghế đôn Hòa Phát GD02 Mã sản phẩm   :   GD02 Kích thước       : W310 x D365 x H460 mm Chất liệu            : Khung thép, đệm gỗ/nhựa/PVC Kiểu dáng      

Ghế đôn GD01I
Mã: GD01I

Ghế đôn Hòa Phát GD01I Mã sản phẩm   : GD01I Kích thước       : W380 x D380 x H460 mm Chất liệu            : Inox Kiểu dáng          : + Ghế đôn 4 chân

Ghế đôn GD01
Mã: GD01

Ghế đôn Hòa Phát GD01 Mã sản phẩm   : GD01 Kích thước       : W370 x D370 x H460 mm Chất liệu            : Khung thép/inox, đệm gỗ/nhựa/PVC Kiểu dáng      

Bàn ghế ăn công nghiệp BA03
Mã: BA03

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA03 Mã sản phẩm   :   BA03 Kích thước       :  W1680 x D1690 x H750 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp, thép sơn tĩnh

Bàn ghế ăn công nghiệp BA02
Mã: BA02

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA02 Mã sản phẩm   :   BA02 Kích thước       :  W1680 x D1200 x H750 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp, thép sơn tĩnh

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-16
Mã: BA01-16

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-16 Mã sản phẩm   : BA01-16 Kích thước       : W1600 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-15
Mã: BA01-15

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-15 Mã sản phẩm   : BA01-15 Kích thước       : W1500 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-14
Mã: BA01-14

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-14 Mã sản phẩm   : BA01-14 Kích thước       : W1400 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn ghế ăn công nghiệp BA03
Mã: BA03

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA03 Mã sản phẩm   :   BA03 Kích thước       :  W1680 x D1690 x H750 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp, thép sơn tĩnh

Bàn ghế ăn công nghiệp BA02
Mã: BA02

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA02 Mã sản phẩm   :   BA02 Kích thước       :  W1680 x D1200 x H750 mm Chất liệu            : Gỗ công nghiệp, thép sơn tĩnh

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-16
Mã: BA01-16

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-16 Mã sản phẩm   : BA01-16 Kích thước       : W1600 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-15
Mã: BA01-15

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-15 Mã sản phẩm   : BA01-15 Kích thước       : W1500 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn ghế ăn công nghiệp BA01-14
Mã: BA01-14

Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-14 Mã sản phẩm   : BA01-14 Kích thước       : W1400 x D750 x H750 mm Chất liệu           : Gỗ công nghiệp, inox hoặc thép sơn

Bàn gấp khung thép BG06-512
Mã: BG06-512

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-512 Mã sản phẩm   : BG06-512 Kích thước     : W1200 x D500 x H750 mm Chất liệu          : Thép sơn tĩnh điện Kiểu dáng        : -