Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 35 sản phẩm trong Bàn Chân Sắt
Bàn nhân viên HR100SC9
Mã: HR100SC9

Bàn làm việc chân sắt HR100SC9 Mã sản phẩm   : HR100SC9 Kích thước   : W1000 x D600 x H750 mm Chất liệu    :  Khung thép Kiểu dáng   : Mặt bàn làm việc hình

Bàn nhân viên HR140C2Y1
Mã: HR140C2Y1

Bàn nhân viên khung thép Royal Hòa Phát HR140C2Y1 Mã sản phẩm   : HR140C2Y1 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu          : +  Bàn làm việc  từ

Bàn chân sắt LC12
Mã: LC12

Bàn làm việc chân sắt LC12 Mã sản phẩm   : LC12 (mã sản phẩm cũ : LC120) Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc LC12

Bàn chân sắt TH12
Mã: TH12

Bàn chân sắt Hòa Phát TH120 Mã sản phẩm   : TH12 (mã sản phẩm cũ : TH120) Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có

Bàn làm việc HR100SC7
Mã: HR100SC7

Bàn làm việc chân sắt HR100C7 Mã sản phẩm   : HR100C7 Kích thước   : W1000 x D700 x H750 mm Chất liệu     :  Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ Melamine vân sần và

Bàn làm việc HU18C2
Mã: HU18C2

Bàn làm việc chân sắt 1m8 HU18C2 Mã sản phẩm   : HU18C2 Kích thước        : W1800 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HU16C2
Mã: HU16C2

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU16C2 Mã sản phẩm   : HU16C2 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Mẫu bàn làm việc từ gỗ công

Bàn làm việc HU15C2
Mã: HU15C2

Bàn làm việc chân sắt 1m5 HU15C2 Mã sản phẩm   : HU15C2 Kích thước        : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HU14C2
Mã: HU14C2

Bàn làm việc chân sắt 1m4 HU14C2 Mã sản phẩm   : HU14C2 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HU12SC2
Mã: HU12SC2

Bàn làm việc chân sắt 1m2 HU12SC2 Mã sản phẩm   : HU12SC2 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn văn phòng từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HU18
Mã: HU18

Bàn làm việc 1m8 chân sắt HU18 Mã sản phẩm   : HU18 Kích thước        : W1800 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc văn phòng từ gỗ công

Bàn làm việc HU16
Mã: HU16

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU16 Mã sản phẩm   : HU16 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc  từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HU15
Mã: HU15

Bàn làm việc chân sắt 1m5 HU15 Mã sản phẩm   : HU15 Kích thước        : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn văn phòng từ gỗ công nghiệp phủ

Bàn làm việc HU14
Mã: HU14

Bàn làm việc văn phòng chân sắt HU14 Mã sản phẩm   : HU14 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc chất liệu gỗ

Bàn làm việc HU12
Mã: HU12

Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ HU12 Mã sản phẩm   : HU12 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn văn phòng chất liệu gỗ

Bàn làm việc LC16
Mã: LC16

Bàn chân sắt 2 hộc liền LC16 Mã sản phẩm   : LC16 Kích thước        : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có mặt bàn gỗ Laminate và

Bàn làm việc LC15
Mã: LC15

Bàn chân sắt Hòa Phát LC15 Mã sản phẩm   : LC15 Kích thước        : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có mặt bàn gỗ Laminate và chân

Bàn làm việc HR160C9
Mã: HR160C9

Bàn làm việc Hòa Phát HR160C9 Mã sản phẩm   : HR160C9 Kích thước       : W1600 x D700 x H750 mm Chất liệu           : Khung thép Kiểu dáng         : + Mặt bàn

Bàn làm việc HR140SC9
Mã: HR140SC9

Bàn làm việc Hòa Phát HR140SC9 Mã sản phẩm   : HR140SC9 Kích thước       : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu           : Khung thép Kiểu dáng         : + Mặt

Bàn làm việc HR120SC9
Mã: HR120SC9

Bàn làm việc chân sắt HR120SC9 Mã sản phẩm   : HR120SC9 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu           : Khung thép Kiểu dáng         : + Mặt

Bàn làm việc HR140SC7
Mã: HR140SC7

Bàn nhân viên Hòa Phát HR140SC7 Mã sản phẩm   : HR140SC7 Kích thước        : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ Melamine

Bàn làm việc HR140C7
Mã: HR140C7

Bàn làm việc chân sắt HR140C7 Mã sản phẩm   : HR140C7 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            :  Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ

Bàn làm việc HR120C7
Mã: HR120C7

Bàn làm việc Hòa Phát HR120C7 Mã sản phẩm   : HR120C7 Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu           :  Bàn làm việc có mặt bàn gỗ Melamine

Bàn làm việc HR120SC5
Mã: HR120SC5

Bàn làm việc cao cấp HR120SC5 Mã sản phẩm   : HR120SC5 Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : Bàn văn phòng có mặt bàn gỗ Melamine

Bàn làm việc HR140C5
Mã: HR140C5

Bàn làm việc Hòa Phát HR140C5 Mã sản phẩm   : HR140C5 Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc  có mặt bàn gỗ Melamine

Bàn làm việc HR140C1Y1
Mã: HR140C1Y1

Bàn làm việc Hòa Phát HR140C1Y1 Mã sản phẩm   : HR140C1Y1 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : +  Bàn làm việc  từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HR140C1
Mã: HR140C1

Bàn làm việc nhân viên HR140C1 Mã sản phẩm   : HR140C1 Kích thước       : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu           : +  Bàn làm việc  từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HR120C1Y1
Mã: HR120C1Y1

Bàn làm việc Hòa Phát   HR120C1Y1 Mã sản phẩm   : HR120C1Y1 Kích thước       : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu           : +  Bàn làm việc  từ gỗ công

Bàn làm việc HR1400HLC1Y1
Mã: HR1400HLC1Y1, HR140HLC1Y1

Bàn làm việc Hòa Phát Royal  HR1400HLC1Y1 Mã sản phẩm   : HR140HLC1Y1 (mã sản phẩm cũ HR1400HLC1Y1) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu          

Bàn làm việc HR1400HLC1
Mã: HR1400HLC1, HR140HLC1

Bàn làm việc chân sắt Royal 1m4 HR140HLC1 Mã sản phẩm   : HR140HLC1 (mã sản phẩm cũ HR1400HLC1) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu          

Bàn làm việc HR120C1
Mã: HR120C1

Bàn làm việc Hòa Phát HR120C1 Mã sản phẩm   : HR120C1 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : +  Bàn làm việc  từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc HR120SC1
Mã: HR120SC1

Bàn làm việc Hòa Phát HR120SC1 Mã sản phẩm   : HR120SC1 Kích thước       : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu          : +  Bàn làm việc  từ gỗ công nghiệp

Bàn làm việc LC14
Mã: LC14

Bàn làm việc Hòa Phát LC14 Mã sản phẩm   : LC14 (mã sản phẩm cũ : LC140) Kích thước        : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu            : Bàn làm việc có

Bàn làm việc HU12S
Mã: HU12S

Bàn làm việc Hòa Phát HU12S Mã sản phẩm   : HU12S Kích thước        : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp phủ

Bàn làm việc HU12C2
Mã: HU12C2

Bàn làm việc Hòa Phát HU12C2 Mã sản phẩm   : HU12C2 Kích thước        : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu            : - Bàn làm việc từ gỗ công nghiệp phủ