Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 46 sản phẩm trong Bàn Làm Việc Giá Rẻ
Bàn làm việc gỗ HP180SHL
Mã: HP180SHL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP180SHL Mã sản phẩm       : HP180SHL Kích thước          : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu              : Bàn văn phòng 1m4 HP140HL

Bàn làm việc gỗ SV140S
Mã: SV140S

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV140S Mã sản phẩm  : SV140S Kích thước  : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ MFC bề mặt phủ

Bàn làm việc SV100SHL3D
Mã: SV100SHL3D

Bàn làm việc gỗ SV100SHL3D Mã sản phẩm  : SV100SHL3D Kích thước  : W1000 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc được làm bằng gỗ MFC bề mặt phủ Melamine

Bàn làm việc HPG1000
Mã: HPG1000

Bàn làm việc gỗ 1m Hòa Phát HPG1000 Mã sản phẩm   : HPG1000 Kích thước    : W1000 x D460 x H705 mm Chất liệu   :   Bàn làm việc Hòa Phát  được làm từ gỗ

Bàn làm việc HP120HL3C
Mã: HP120HL3C

Bàn làm việc ghi chì HP120HL3C Mã sản phẩm   : HP120HL3C Kích thước   : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu    : Bàn văn phòng 1m2 HP120HL3C hộc liền được làm

Bàn làm việc HP180HL
Mã: HP180HL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP180HL Mã sản phẩm       : HP180HL Kích thước          : W1800 x D900 x H750 mm Chất liệu              : Bàn văn phòng  hộc

Bàn làm việc gỗ HP180SHL
Mã: HP180SHL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP180SHL Mã sản phẩm       : HP180SHL Kích thước          : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu              : Bàn văn phòng 1m4 HP140HL

Bàn làm việc HP150HL
Mã: HP150HL

Bàn làm việc Hòa Phát HP150HL Mã sản phẩm       : HP150HL Kích thước          : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu              : Bàn làm việc  hộc liền

Bàn làm việc HP140SHL
Mã: HP140SHL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP140SHL Mã sản phẩm       : HP140SHL Kích thước          : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu              : Bàn làm việc  hộc

Bàn làm việc HP180
Mã: HP180

Bàn làm việc gỗ 1m8 màu ghi chì HP180 Mã sản phẩm       : HP180 Kích thước          : W1800 x D900 x H750 mm Chất liệu              : Bàn văn phòng  được

Bàn làm việc HP180S
Mã: HP180S

Bàn làm việc gỗ màu ghi chì HP180S Mã sản phẩm       : HP180S Kích thước          : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu              : Bàn làm việc  bằng

Bàn làm việc HP160
Mã: HP160

Bàn làm việc gỗ 1m6 màu ghi chì HP160 Mã sản phẩm       : HP160 (Mã sản phẩm cũ HP1600) Kích thước          : W1600 x D800 x H750 mm Chất liệu             

Bàn làm việc HP140HL
Mã: HP140HL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP140HL Mã sản phẩm       : HP140HL Kích thước          : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu              : Bàn làm việc có hộc

Bàn làm việc HP150
Mã: HP150

Bàn làm việc gỗ màu ghi chì HP150 Mã sản phẩm       : HP150 (Mã sản phẩm cũ HP1500) Kích thước          : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu              :

Bàn làm việc HP140S
Mã: HP140S

Bàn làm việc gỗ công nghiệp 1m4 màu ghi chì HP140S Mã sản phẩm       : HP140S  Kích thước          : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu              : Bàn

Bàn làm việc HP120HL
Mã: HP120HL

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát HP120HL Mã sản phẩm       : HP120HL (mã sản phẩm cũ HP1200HL) Kích thước          : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu             

Bàn làm việc HP140
Mã: HP140

Bàn làm việc gỗ 1m4 màu ghi chì HP140 Mã sản phẩm       : HP140 (Mã sản phẩm cũ HP1400) Kích thước          : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu             

Bàn làm việc HP100HL
Mã: HP100HL

Bàn làm việc Hòa Phát HP100HL Mã sản phẩm       : HP100HL (mã sản phẩm cũ HP1000HL) Kích thước          : W1000 x D600 x H750 mm Chất liệu              :

Bàn làm việc HP120
Mã: HP120

Bàn làm việc gỗ 1m2 màu ghi chì HP120 Mã sản phẩm       : HP120 (mã sản phẩm cũ HP1200) Kích thước          : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu             

Bàn làm việc HP120S
Mã: HP1200S, HP120S

Bàn làm việc 1m2 màu ghi chì HP120S Mã sản phẩm       : HP120S (mã sản phẩm cũ HP1200S) Kích thước          : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu              :

Bàn làm việc HP120SHL
Mã: HP120SHL

Bàn làm việc màu ghi chì HP120SHL Mã sản phẩm       : HP120SHL (mã sản phẩm cũ HP1200SHL) Kích thước          : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu             

Bàn làm việc SV140HL3D
Mã: SV140HL3D

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV140HL3D Mã sản phẩm  : SV140HL3D Kích thước  : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ MFC bề mặt

Bàn làm việc HP100
Mã: HP100

Bàn làm việc 1m màu ghi chì HP100 Mã sản phẩm  : HP100 (Mã sản phẩm cũ HP1000) Kích thước    : W1000 x D600 x H750 mm Chất liệu    : Bàn văn phòng  được làm

Bàn làm việc SV140HL3C
Mã: SV140HL3C

Bàn làm việc Hòa Phát SV140HL3C Mã sản phẩm  : SV140HL3C Kích thước  : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ MFC bề mặt phủ

Bàn làm việc SV1886
Mã: SV1886

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV1886 Mã sản phẩm  : SV1886 Kích thước  : W1800 x D860 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc văn phòng  được làm bằng gỗ MFC bề mặt

Bàn làm việc SV180
Mã: SV180

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV180 Mã sản phẩm  : SV180 ( mã sản phẩm cũ SV1800) Kích thước  : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  làm bằng gỗ MFC

Bàn làm việc SV160
Mã: SV160

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV160 Mã sản phẩm  : SV160 ( mã sản phẩm cũ SV1600) Kích thước  : W1600 x D800 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc được làm bằng gỗ

Bàn làm việc SV180HL
Mã: SV1800HL, SV180HL

Bàn làm việc gỗ 1m8 Hòa Phát SV180HL Mã sản phẩm  : SV180HL ( mã sản phẩm cũ SV1800HL) Kích thước     : W1800 x D800 x H750 mm Chất liệu        : Bàn văn phòng

Bàn làm việc SV160HL
Mã: SV160HL

Bàn làm việc gỗ 1m6 Hòa Phát SV160HL Mã sản phẩm  : SV160HL ( mã sản phẩm cũ SV1600HL) Kích thước  : W1600 x D800 x H750 mm Chất liệu  : Bàn văn phòng  được làm

Bàn làm việc SV150
Mã: SV150

Bàn làm việc Hòa Phát SV150 Mã sản phẩm  : SV150 ( mã sản phẩm cũ SV1500) Kích thước  : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ

Bàn làm việc SV150HL
Mã: SV150HL

Bàn làm việc gỗ 1m5 Hòa Phát SV150HL Mã sản phẩm  : SV150HL ( mã sản phẩm cũ SV1500HL) Kích thước  : W1500 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm

Bàn làm việc SV140SHL
Mã: SV140SHL

Bàn làm việc gỗ 1m4 Hòa Phát SV140SHL Mã sản phẩm  : SV140SHL  Kích thước  : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ MFC bề mặt

Bàn làm việc SV140
Mã: SV140

Bàn làm việc Hòa Phát SV140 Mã sản phẩm  : SV140 ( mã sản phẩm cũ SV1400) Kích thước  : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn văn phòng  được làm bằng gỗ

Bàn làm việc SV140HL
Mã: SV140HL

Bàn làm việc gỗ 1m4 Hòa Phát SV140HL Mã sản phẩm  : SV140HL ( mã sản phẩm cũ SV1400HL) Kích thước  : W1400 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm

Bàn làm việc SV120HL
Mã: SV120HL

Bàn làm việc gỗ 1m2 Hòa Phát SV120HL Mã sản phẩm  : SV120HL ( mã sản phẩm cũ SV1200HL) Kích thước  : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc được làm

Bàn làm việc gỗ SV140S
Mã: SV140S

Bàn làm việc gỗ Hòa Phát SV140S Mã sản phẩm  : SV140S Kích thước  : W1400 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm bằng gỗ MFC bề mặt phủ

Bàn làm việc SV120SHL
Mã: SV120SHL

Bàn làm việc 1m2 Hòa Phát SV120SHL Mã sản phẩm  : SV120SHL ( mã sản phẩm cũ SV1200SHL) Kích thước  : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc  được làm

Bàn làm việc SV120
Mã: SV120

Bàn làm việc Hòa Phát SV120 Mã sản phẩm  : SV120 ( mã sản phẩm cũ SV1200) Kích thước  : W1200 x D700 x H750 mm Chất liệu     : Bàn làm việc được làm bằng gỗ

Bàn làm việc SV120S
Mã: SV120S

Bàn làm việc Hòa Phát SV120S Mã sản phẩm  : SV120S ( mã sản phẩm cũ SV1200S) Kích thước  : W1200 x D600 x H750 mm Chất liệu  : Bàn làm việc được làm bằng gỗ

Bàn làm việc SVG100
Mã: SV-SR-1000, SVG100

Bàn làm việc Hòa Phát SVG100 Mã sản phẩm       : SVG100 ( Mã sản phẩm cũ SV/SR-1000) Kích thước           : W1000 x D450 x H680 mm Chất liệu              :